Projekt 42

9 czerwca, w ramach prowadzonej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej dyskusji na temat ujednolicenia procedury stosowania art. 42 kodeksu karnego wykonawczego, otrzymaliśmy pismo Dyrektora Biura Penitencjarnego z 4 czerwca br., w którym płk Włodzimierz Jacek Głuch informuje, że „Służba Więzienna niezmiennie docenia rolę, jako w wykonywaniu kar pozbawienia wolności spełniają stowarzyszenia, organizacje, fundacje i instytucje mające na celu zapobieganie przestępczości oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych” i że „wszelkie uwagi w tym zakresie przyjmowane są z należytą uwagą”.
Stowarzyszenie przygotowuje projekt zmiany w kodeksie i wprowadzenia przepisów umożliwiających rzeczywiste współdziałanie organizacji pozarządowych, jako przedstawiciela społecznego z organami wykonawczymi w wykonywaniu kar pozbawienia wolności i liczy w tym zakresie na głos doradczy Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości.
 W działania angażujemy środowisko akademickie i inne organizacje pozarządowe, w tym z państw, gdzie model oddziaływań penitencjarnych, w zasadzie wyludnił więzienia, gdzie wypożycza się je innym krajom – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Pro Civium. – Do współpracy przy zmianach chcemy zaprosić również środowisko prawnicze i samorządy.
W aktualnej wersji brzmienia art. 42 Kkw, uznanego przez wielu znawców i twórców prawa za przepis „martwy” trudno jest mówić o społecznym udziale w wykonywaniu kar pozbawienia wolności, transparentnej i jednolitej procedurze oraz wspólnych ze Służbą Więzienną oddziaływaniach penitencjarnych.
Do tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie.
Poprzedni wpis
Niepełnosprawność intelektualna z gwarancją obrony
Następny wpis
Inicjatywa wprowadzenia art. 42a do Kkw
Menu