Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny

W dniu 20 września 2021 roku startuje  Program Przeciwdziała Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie Rodziny” opracowany i realizowany przez Zespół ds. Wsparcia Rodziny i jego specjalistów z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego, pedagogiki oraz seksuologii przy udziale prawników Sekcji Praw Człowieka.

18-19 września to dni II Ogólnopolskiego Zjazdu Wolontariuszy Pro Civium i udział organizacji w Poznańskich Targach Dobra „Zasiej Dobro”. Choć Program będzie dostępny dla wszystkich obywateli, jako pierwsi będą mogli skorzystać z niego, już podczas targów, Poznaniacy.

– Program jest efektem kilkuletnich działań Stowarzyszenia. Powstał na kanwie Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, który teraz stanie się jego częścią – wyjaśnia prezes Zarządu. – Przy działaniach związanych z przygotowaniem skazanych do powrotu do społeczeństwa, a zatem w relacjach z rodzinami, udało się nam poznać problemy dnia codziennego tych ludzi, rodzin, związków. Rozumiejąc, że wychodzenie z patologii, w tym tej kryminalnej, nie może odbywać się skutecznie w oderwaniu od rodziny, bez zmian w jej funkcjonowaniu i bez podnoszenia różnych kompetencji społecznych jej członków, postanowiliśmy wesprzeć tę podstawową komórkę kompleksowo. I tak powstał ten Program. Clue działania organizacji.

Program będzie dotykał problemów rodziny wieloaspektowo. Nie tylko poprzez wsparcie bezpośrednio udzielaną jej członkom, ale także pracę edukacyjną z samorządowcami, pracodawcami i nauczycielami.

Rodzina wykluczona to nie tylko jakże często kojarzony wzór: mama plus tata plus dziecko plus dom. To także właściwe, czyli wspierające oddziaływania asystentów rodziny, to odpowiednie wsparcie ucznia przez szkołę, aktywizacja zawodowa we współpracy z pracodawcami, prawidłowe relacje instytucjonalne, np. z dzielnicowym, czy lokalnym urzędnikiem MOPSu – dodaje psycholog, Kierownik Grupy Projektowej „Kompetencje dla Samorządów”, będącej częścią Programu.

Wsparcie rodziny świadczone w ramach Programu dotyczyć będzie m.in. spraw uwikłania w tzw. pętle kredytowe, w przemocy domowej, z problemem niealimentacji, z nieuregulowanymi kwestiami prawnymi wobec dzieci, z bliskimi w uzależnieniach, czy w związku z innymi zachowaniami aspołecznymi, czy zagrażającymi egzystencji rodziny.

Do realizacji Programu Zarząd Stowarzyszenia oddelegował Zespół ds. Wsparcia Rodziny i wyznaczy Koordynatora Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny.

Wiele osób pyta nas, co w takim razie z obsługą skazanych i działaniami podnoszącymi kompetencje rodzin w dalszej socjalizacji sprawców po wykonaniu kary – wyjaśnia Koordynator Zespołu ds. Wsparcia Rodziny. – Otóż, nadal będziemy realizowali program „Wsparcie i Interwencja w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, ale w ramach szerszych świadczeń na rzecz rodziny.

Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie Rodziny” realizowany jest ze środków finansowych Stowarzyszenia, nie korzysta z funduszy publicznych, państwowych. Wszelkie działania specjalistów realizowane są w formule świadczenia wolontariackiego.

Poprzedni wpis
II Zjazd Wolontariuszy Pro Civium
Następny wpis
Nowe barwy Pro Civium
Menu