Pro Civium członkiem OFOP

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium dołączyło do grona członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja powstała w 2003 roku i działa na rzecz silnego, skonsolidowanego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia każdego społeczeństwa.

Stowarzyszenie reprezentować będzie w pracach Federacji pani Karolina Sikora, członkini naszej organizacji, a zarazem z-ca Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej.

– Jest to dla nas niewątpliwie wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. Wierzymy również, że w grupie siła i że przed nami wiele wspólnych projektów z innymi organizacjami społecznymi skupionymi wokół OFOP – mówi Izabela Jarczewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Poprzedni wpis
Prawne aspekty przestępczości seksualnej
Następny wpis
Uniwersyteccy eksperci
Menu