Prewencja, Wykrywanie i Działanie Przeciwko Wykorzystaniu Seksualnemu Dzieci

Zarząd Stowarzyszenia powołał grupę do przygotowania projektu finansowanego przez przez Komisję Europejską UE w ramach komponentu policyjnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze „Zapobieganie i zwalczanie przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci”.

W skład Grupy Projektowej weszły: Agata Noga – Kierownik Projektu, Małgorzata Parszewska – z-ca Kierownika ds. Wdrożenia i Realizacji Projektu, Paulina Hummel – z-ca Kierownika ds. Operacyjnych oraz Emilia Hanc, Jula Waszkiewicz, Milena Grabska, Daria Dekowska, Aga Stańko i Anna Lewandowska.

Ten skład gwarantuje sukces i prawidłowe przygotowanie wniosku, a następnie realizację projektu, którego wartość szacujemy na około 1 mln Euro. Są w nim i prawnicy i psycholodzy, w tym specjalizujący się w zagadnieniach seksuologii i cyberprzemocy wobec dzieci – mówi Izabela Jarczewska, prezes Zarządu. – Temat niezwykle ważny społecznie, a w dobie izolacji pandemicznej jeszcze istotniejszy. Rolę niebagatelną odgrywa tu także fakt, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zdalni, a przez to dostęp do cyberświata jest ułatwiony. Także dla dzieci.

Osoby wskazane do przygotowania i wdrożenia projektu są wolontariuszami lub członkami organizacji działającymi albo w Sekcji Wsparcia Prawnego albo w Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów. Jedna osoba pełni funkcję z-cy Koordynatora Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich. Wszyscy członkowie Grupy są angielskojęzyczni.

– Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci jest bardzo wysoka. Obecna sytuacja pandemii sprawia, że dzieci spędzają dużo więcej czasu na czatach i forach internetowych, co dodatkowo może nasilić występowanie tego zjawiska. Stąd tak istotna jest prewencja oraz umiejętności wczesnego wykrywania wykorzystywania seksualnego, a w sytuacji jego wystąpienia– umiejętność pomocy. Nasz projekt będzie obejmował wszystkie te czynniki, co mam nadzieję, będzie mogło mieć korzystny wpływ na zmniejszenie tego problemu – tłumaczy Małgorzata Parszewska, z-ca Kierownika ds. Wdrożenia i Realizacji Projektu.


Projekt zakłada ochronę dóbr dziecka w kontekście wielowymiarowym. Będzie się skupiał w szczególności na pracy z rodzicami i nauczycielami, której założeniem będzie uświadomienie i podnoszenie ich kompetencji w środowisku rodzinnym oraz szkolnym celem wczesnego wykrywania i reagowania na przypadki seksualnego wykorzystania lub ich prób. Projekt zakłada także wdrożenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób skazanych za przestępstwa seksualne we współpracy z jednostkami penitencjarnymi i szkolenia policji w zakresie prawidłowego postępowania z nieletnimi ofiarami przemocy seksualnej. Prowadzona kampania społeczna będzie miała na celu uświadomienie emocjonalnych skutków przemocy wobec dziecka oraz przybliżenie prawnych form reakcji obywatelskiej. Dla dzieci zagrożonych przemocą seksualną uruchomiona zostanie bezpłatna infolinia pomocowa, a dla osób borykających się z problemem zaburzenia kierunku popędu, pierwsza w Polsce wirtualna platforma wsparcia, mająca w założeniu prewencję penalizowanych działań. Szczególnym wsparciem organizacji pozarządowych, cieszących się aktualnie w kraju większym zaufaniem niż instytucje rządowe, ma być objęcie pomocą prawną i psychologiczną nieletnich ofiar wykorzystania seksualnego oraz przeprowadzenie kampanii profilaktycznej w szkołach, która będzie akcentować konsekwencje nieprzemyślanych zachowań w Internecie (tj. rozsyłanie zdjęć, intymne rozmowy), a także zagrożenia child groomingiem.


fotografia: wyborcza.pl

Poprzedni wpis
Zapraszamy na konferencję prasową
Następny wpis
KONFERENCJA PRASOWA!
Menu