Prawne aspekty przestępczości seksualnej

18 maja 2021 r. odbyło się spotkanie organizowanego online przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem zaproszonym do dyskusji był adw. dr Maciejem Bocheńskim, pracownik naukowy Katedry Kryminologii WPiA UJ, specjalista z zakresu przestępczości seksualnej. W dyskusji wzięli również udział studenci Międzyuczelnianego Koła Studenckiego Ius Humanum oraz Sekcji Praw Człowieka Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.

Podczas spotkania zostały poruszone kontrowersyjne obecnie kwestie, a dotyczące m.in. projektu przeformułowania definicji przestępstwa zgwałcenia, modyfikacji znamion czynu zgwałcenia, tak by inaczej ukształtować problematykę kwestii zgody (co to jest zgoda, jak ma być jej brak zamanifestowany, gwarancji procesowych oskarżonego, takich jak brak konieczności udawadniania swojej niewinności, problematyki zastosowania środków do udowodnienia zgody oraz praktycznego unormowania definicji jej przekroczenia).

Nadto podczas spotkania poruszono kwestię różnic kulturowych i ich uwzględniania w prawie karnym danego kraju oraz zaliczenia do ewentualnej kategorii gwałtu pozbycia się w trakcie stosunku płciowego antykoncepcji przez mężczyznę. Omówiono również role biegłego w procesie o gwałt.

Uczestnicy zastanawiali się również nad problematyką zmagania się ofiar przestępczości seksualnej z zarzucaniem im fałszywego oskarżania czy ewentualną koniecznością udowadniania braku zgody.

Jednym z zasadniczych i istotnych wniosków ze spotkania była zmiana treści kampanii społecznych w tym zakresie. Dziś dotyczą one problemu „jak nie zostać zgwałconym?”, a powinny być raczej kierunkowane na aspekt „jak nie gwałcić?”. Ważnym głosem w dyskusji była próba spojrzenia na gwałt jako zjawisko kulturowe i na takie jakie jest immanentnie związane z postawami społecznymi człowieka, które bezpośrednio bazują na edukacji, wzorcach kulturowych jak i rolach społecznych.

Ciekawym głosem w dyskusji było również wskazanie, że problematyka „kultury gwałtu”, różnica międzypłciowości w społeczeństwach, w których to jednak mężczyzna otrzymuje szersze przywileje, na więcej dostaje przyzwolenia, jest problemem nie tylko Polski, ale ogólnoświatowym. Pogląd o istnieniu powiązań pomiędzy kulturą a przestępczością seksualną wyraziła Karolina Sikora, zastępca koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia.

Dr Bocheński poruszył również zagadnienie przestępczości seksualnej w rodzinie, które jest narzędziem do manipulacji dla osiągnięcia korzystniejszych orzeczeń sądów, jak i temat fałszywych oskarżeń w tym przedmiocie.

opr. Magdalena Biernat /Sekcja Praw Człowieka/

Poprzedni wpis
Jak złożyć wniosek do Programu?
Następny wpis
Pro Civium członkiem OFOP
Menu