Prawne aspekty przemocy domowej

Co grozi sprawcy przemocy domowej? Na jaką pomoc prawną mogą liczyć osoby doświadczające przemocy? O tym oraz o innych, prawnych aspektach przemocy domowej można było się dowiedzieć na webinarze prowadzonym przez prawników Stowarzyszenia w dniu 24.02.2022 r., w ramach Projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”, finansowanego z funduszy państw EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

– Webinar zgromadził ponad 60 osób, beneficjentów Projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”, zainteresowanych prawnymi rozwiązaniami w przypadku pojawienia się zjawiska przemocy domowej. Okazało się, że wiele osób poszkodowanych w dalszym ciągu nie zna przysługujących im praw i nie do końca wie, gdzie szukać pomocy – podsumowuje z-ca koordynatora ds. Prawnych Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów

Przemoc w rodzinie to przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą, małoletnim bądź osobą nieporadną ze względu na jej stan fizyczny lub psychiczny i zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

– Wydaje się, że społeczeństwo jest dobrze poinformowane, że środki masowego przekazu wyczerpują temat dotyczący zjawiska przemocy domowej. Jednak ilość zgromadzonych osób podczas webinaru i fakt braku podstawowych informacji dotyczących znajomości prawnych aspektów przemocy domowej wśród zgromadzonych przekonuje nas, że nasze działania są bardzo potrzebne i bardzo pomocne. Cieszy nas również, iż coraz więcej osób doznających przemocy domowej szuka pomocy, bo Stowarzyszenie istnieje po to, by taką pomoc oferować – wyjaśnia Koordynator Zespołu ds. Public Relations.

Podczas spotkania do dyspozycji uczestników byli specjaliści Stowarzyszenia: prawnicy, psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi. Webinar był trzecim z kolei spotkaniem z prawnikami, już dziś zapraszamy na kolejne. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na naszych social mediach.

Menu