Zapraszamy do odbycia praktyk studenckich w formie zdalnej w ramach zespołów działających w strukturach Stowarzyszenia

Oferta Stowarzyszenia skierowana jest do studentów:

  • III, IV, V roku studiów prawniczych,
  • IV, V roku studiów psychologicznych,
  • I, II, III, IV, V roku studiów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,
  • V roku studiów lingwistycznych na kierunkach: germanistyka, anglistyka,
  • IV, V roku studiów polonistycznych, politologicznych i dziennikarstwa,
  • IV i V roku studiów na kierunku administracja, marketing i zarządzanie,
  • IV i V roku studiów innych kierunków i kierunków pokrewnych wskazanych w pkt. 1 – 6.

Zasady organizacji praktyk

Student zainteresowany odbyciem bezpłatnych i zdalnych praktyk w Stowarzyszeniu składa swoją aplikację wyłącznie za pośrednictwem formularza.

 

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatem na praktykanta kontaktuje się przedstawiciel Zespołu ds. Rekrutacji w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zaakceptowania kandydatury praktykant otrzymuje szczegółową informację dotyczącą przebiegu praktyk i skierowanie do odpowiedniego zespołu.

Menu