Zapraszamy do odbycia praktyk studenckich w formie zdalnej w ramach zespołów działających w strukturach Stowarzyszenia

 

I. Oferta Stowarzyszenia skierowana jest do studentów:

  1. III, IV, V roku studiów prawniczych,
  2. IV, V roku studiów psychologicznych,
  3. I, II, III, IV, V roku studiów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,
  4. V roku studiów lingwistycznych na kierunkach: germanistyka, anglistyka,
  5. IV, V roku studiów polonistycznych, politologicznych i dziennikarstwa,
  6. IV i V roku studiów na kierunku administracja, marketing i zarządzanie,
  7. IV i V roku studiów innych kierunków i kierunków pokrewnych wskazanych w pkt. 1 – 6.

Zasady organizacji praktyk:

  • Student zainteresowany odbyciem bezpłatnych i zdalnych praktyk w Stowarzyszeniu składa swoją aplikację wyłącznie za pośrednictwem formularza:

https://pomocpostpenitencjarna.pl/formularz-zgloszeniowy-praktykanta/

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatem na praktykanta kontaktuje się przedstawiciel Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zaakceptowania kandydatury praktykant otrzymuje szczegółową informację dotyczącą przebiegu praktyk i skierowanie do odpowiedniego zespołu.