Praktyki dla SAN

Razem ze Społeczną Akademią Nauk

 

Zakończyły się rozmowy między przedstawicielami Społecznej Akademii Nauk a Zarządem Stowarzyszenia w sprawie umożliwienia studentom Uczelni kierunków psychologia i pedagogika odbycie praktyk zawodowych w ramach ramowego porozumienia o współpracy.

Organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym i spełniają bardzo ważne funkcje wspierające instytucje państwowe i/lub samorządowe, które są powołane do odpowiedniej pomocy poszczególnym członkom społeczeństwa, ale z różnych względów nie są w stanie realizować swoich ustawowych zadań – mówi dr Mariola Badowska, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk. – Nasza uczelnia zdecydowała się na współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM ze względu na podjętą bardzo szczególną misję pomocy osobom pozbawionym wolności oraz wspieranie rodzin osób osadzonych, co wiąże się z realizacją szczególnie istotnego zadania tj. społecznej readaptacji więźniów i przeciwdziałania zjawisku recydywy. Misja PRO CIVIUM koresponduje z misją naszej Uczelni w zakresie kształcenia odpowiedzialnych profesjonalistów, wrażliwych na potrzeby społeczne, przygotowanych do aktywnego i twórczego rozwiązywania problemów społecznych, otwartych na współpracę i komunikację społeczną poprzez uczestnictwo w praktykach studenckich w zakresie resocjalizacji i oddziaływań postpenitencjarnych. Wierzymy, że wspólne działania przyczynią się do lepszego przygotowania przyszłych pedagogów i psychologów do pracy z osobami potrzebującymi ich wsparcia.

Nawiązanie współpracy z SAN mimo oczywiście wzięcia na siebie odpowiedzialności za kształcenie praktyczne studentów jest dla Stowarzyszenia również szansą na rozszerzenie, w przyszłości, wachlarza oddziaływań podnoszących kompetencje rodzin osób pozbawionych wolności w dalszej socjalizacji skazanych, po wykonaniu kary.

Liczę na ścisłą współpracę z Uczelnią. Mam nadzieję, że obok nieocenionej dla nas kadry naukowej Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu, Społeczna Akademia Nauk, stanie się wsparciem merytorycznym dla naszych działań – dodaje Magdalena Małecka, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Poprzedni wpis
Raport za 2020 przyjęty
Następny wpis
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Menu