Czasopismo „PostPenit”

ISSN – 2719-3039

Dyrektor Wydawnictwa

Izabela Jarczewska

prezes@postpenit.pl

Redaktor Naczelny

Natalia Petruk

redaktor.naczelny@postpenit.pl

Tel. (+48) 534 271 752

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dominika Fręśko

fresko@postpenit.pl

Sekretarz Redakcji

Aleksandra Słonka

slonka@postpenit.pl

Kierownik Działu Psychologicznego

Magdalena Kępka

kepka@postpenit.pl

Kierownik Działu Zagranicznego

Maja Smolarz

smolarz@postpenit.pl

Kierownik Działu Społecznego

Kaja Runo

runo@postpenit.pl

Kierownik Działu Prawnego

Karolina Sikora

sikora@postpenit.pl

Adres wydawnictwa

Wydawnictwo Pro Civium
ul. Przełom 1
61-423 Poznań
Tel. (+48) 534 267 300

Biuro reklamy

sekretariat@postpenit.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do adiustacji nadesłanych materiałów lub odmowy ich publikacji.

NUMER 5

Nowy
Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu