Najczęściej popełniane przestępstwo w Polsce

Każdy kraj boryka się w większym lub mniejszym stopniu z problemem przestępczości. We współczesnym świecie możemy zaobserwować coraz więcej jej rodzajów. Przykładem tego może być chociażby cyberprzestępczość, która z roku na rok jest coraz większa, ze względu na postęp technologiczny krajów wysokorozwiniętych. Zapobieganie i walka z łamaniem lub naruszaniem prawa stały się jednymi z głównych celów państw. Walka oraz profilaktyka skutkują poprawą komfortu społecznego. Niestety, nie jest to zadanie proste, bowiem przestępczość jest zjawiskiem złożonym. Składają się na nią dziedziny takie jak np.: ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, polityka a także kryminologia.

OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE

 

Według publikacji Bąk pt.: „Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce” w naszym kraju możemy zaobserwować tendencje zarówno wzrostowe, jak i spadkowe. Stwierdzono występowanie przestępstw z gatunku: gospodarczych, kryminalnych oraz drogowych. Wykazano, iż na czele statystyk na terenie Rzeczpospolitej Polski przoduje przestępczość kryminalna.

 

Cechą polskiej przestępczości jest bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne pod względem zarówno liczby przestępstw stwierdzonych, jak i wskaźników natężenia przestępczości”  Iwona Bąk.

Jak podaje wyżej wspomniana publikacja w roku 2014 wskaźnik przestępstw kryminalnych wynosił 68%, a wśród nich najczęściej wyróżniano przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu oraz przestępstwa przeciwko mieniu.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w szczególny sposób wpływają na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Oczywiście, każde przestępstwo zaburza poczucie spokoju, jednak wskazano, iż ten rodzaj szczególnie negatywnie oddziałuje na społeczeństwo. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, iż przestępstwa z tej kategorii, czyli chociażby zabójstwa czy gwałty są czynami związanymi z ogromem negatywnych emocji. Do drugiej grupy, czyli przestępstw przeciwko mieniu należą chociażby kradzieże. Mimo, iż nie są to czyny tak poważne jak wspomniane wcześniej, to ich pospolitość a także znaczna uciążliwość bardzo negatywnie oddziałuje na polską gospodarkę i społeczność.

Należy się również przyjrzeć przestępstwom gospodarczym. Popełniają je najczęściej osoby, które są członkami wyższych grup społecznych. To jednostki inteligentne i dobrze wykształcone, uważane za specjalistów w swoich dziedzinach. Cechą charakterystyczną tego rodzaju przestępstw jest dążenie sprawców do pozostania jak najdłużej niewykrywalnymi.

STATYSTYKI Z LAT POPRZEDNICH

Nic tak dobrze nie obrazuje skali danego zjawiska jak statystyka. Na oficjalnej stronie policyjnej umieszczane są zestawienia, które podsumowują poszczególne lata pod względem liczby przestępstw w Polsce. Zestawienia są podzielone na konkretne kategorie przestępstw, dlatego dla lepszego zobrazowania przygotowano poniższą tabelę:

Przestępstwa kryminalne

rok bójka i pobicie uszczerbek na zdrowiu kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze uszkodzenie rzeczy zabójstwo zgwałcenie narkomania
2020 2 801 8 694 98 886 72 502 4 465 34 713 641 1 034 59 442
2019 3 533 10 215 103 910 69 253 4 885 35 681 524 1 354 59 327
2018 3 845 10 473 100 372 66 510 5 222 34 921 531 1 326 50 946
2017 4 385 11 402 108 248 65 514 6 053 36 927 513 1 262 55 638
2016 4 776 11 034 127 801 77 190 7 444 40 969 456 1 383 51 323
2015 4 708 9 949 145 464 91 328 7 787 42 413 495 1 144 46 431
2014 5 797 11 644 169 034 102 817 9 435 45 288 526 1 249 49 718
2013 8 783 14 082 213 992 91 328 19 525 57 945 574 1 362 72 073
2012 11 416 15 478 230 751 127 691 24 564 67 739 582 1 432 76 358
2011 12 008 16 447 230 247 135 611 26 231 72 591 662 1 498 74 535
2010 11 883 15 695 220 455 140 085 27 218 69 594 680 1 567 72 375

Źródło: https://statystyka.policja.pl/

 

Często możemy spotkać się ze stwierdzeniem „najbardziej dokuczliwe przestępstwa.”. Według źródeł do najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa przestępstw, można zaliczyć: uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, kradzieże samochodu, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz uszkodzenie rzeczy. Zaobserwujemy tą dokuczliwość również w statystykach. Czy można więc stwierdzić, że czynnik „dokuczliwości” sprawia, iż są to najpopularniejsze przestępstwa w Polsce?

Analizując powyższą tabelę można bez dwóch zdań stwierdzić, że najczęściej popełnianym przestępstwem przez ostatnie 10 lat jest kradzież cudzej rzeczy. Drugim najczęściej popełnianym przestępstwem jest kradzież z włamaniem a trzecim narkomania.
Podkreślić należy, że dane z tabeli dotyczą wyłącznie przestępstw stwierdzonych, czyli takich zdarzeń, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że noszą miano przestępstwa.

Nie możemy jednak zapomnieć o pozostałych rodzajach przestępstw jakimi są przestępstwa gospodarcze oraz drogowe. Tutaj wskaźniki są również bardzo wysokie. Na tle wszystkich przedstawionych czynów zabronionych wyróżniają się przestępstwa kryminalne – i to zdecydowanie. Później mamy wysoki wskaźnik przestępstw gospodarczych. Przestępstwa drogowe, natomiast przekraczającą liczbę stwierdzonych przestępstw z ustawy o narkomanii.

rok ogółem przestępstwa gospodarcze przestępstwa kryminalne przestępstwa korupcyjne Przestępstwa drogowe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
2020 765 408 198 163 469 971 8 038 66 507 52 907
2019 796 557 187 367 507 183 6 577 71 266 56 207
2018 768 049 180 739 491 732 10 323 65 972 51 499
2017 753 963 189 871 463 907 8 347 68 571 55 170
2016 748 459 150 386 490 328 8 745 73 479 60 443
2015 799 779 167 741 522 546 7 891 76 359 64 336
2014 867 855 161 135 589 147 11 116 86 680 73 920
2013 1 061 238 159 624 727 718 14 664 140 925 128 064
2012 1 119 803 141 483 781 340 10 805 155 906 141 863
2011 1 159 554 151 655 794 102 12 192 164 572 150 763
2010 1 138 523 154 341 778 905 12 487 156 744 142 144

Źródło: https://statystyka.policja.pl

DOŚWIADCZENIA PRAWNIKÓW

Kancelaria Adwokacka Acta Vera opublikowała na swojej stronie ciekawe spostrzeżenie. Wyróżnili oni 3 typy przestępstw, z którymi w swojej pracy zawodowej spotykają się najczęściej a wygląda to następująco:

 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
  – spowodowanie rozstroju zdrowia,
  – udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia,
  – spowodowanie wypadku komunikacyjnego,
  – prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia,
  – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, czyli fałszerstwo dokumentów i poświadczenie nieprawdy,
 2. Przestępstwa przeciwko mieniu:
  – kradzież, kradzież z włamaniem,
  – rozbój,
  – kradzież rozbójnicza,
  – wymuszenie rozbójnicze,
 3. Handel narkotykami i substancjami psychotropowymi, a także ich posiadanie

Prawnicy, równie często jak policja spotykają się z przestępczością a przytoczone przez nich dane pokrywają się z informacjami z wyżej wskazanych statystyk policyjnych.
Mając na względzie dane statystyczne wnioskuję, że przestępczość zmienia się z roku na rok. Analizując wszystkie dostępne informacje można stwierdzić, iż przestępstwa przeciwko mieniu a w szczególności kradzieże w ostatnich trzech latach miały największy wskaźnik wśród reszty popełnianych przestępstw. Podkreślić jednak należy, że na skutek zjawiska czarnej liczby przestępstw nie można z całą pewnością stwierdzić jakie przestępstwo jest tym „czołowym”.

Aby sprawa była jasna należy wyjaśnić, że czarna liczba przestępstw to takie przestępstwa, które zostały faktycznie popełnione, ale przez ich nieujawnienie nie zostały objęte statystykami kryminalnymi. Właśnie dlatego, mimo, iż to statystyki są tutaj najlepszym narzędziem do wytypowania najczęściej popełnianych przestępstw, bardzo trudno to w pełni zweryfikować. Z drugiej zaś strony poza statystykami, badania opublikowane chociażby w publikacji pani Bąk obrazują, że to właśnie przestępczość kryminalna jest tą najczęściej spotykaną w naszym kraju.

Reasumując, możemy już odpowiedzieć na zadane sobie pytanie, jakie przestępstwa popełniane są w Polsce najczęściej? W świetle przedstawionych danych i statystyk są to przestępstwa przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Nie da się zaprzeczyć, że przestępstwa kryminalne przodują w przedstawionych danych. Należy jednak pamiętać o przestępstwach drogowych oraz gospodarczych, pomimo tego, że słyszymy o nich rzadziej. Niestety osoby, które nie zgłaszają na policję czynów zabronionych przyczyniają się do niepełnowymiarowości statystyk, dlatego bardzo ciężko stwierdzić jednoznacznie, któremu przestępstwu możemy przykleić etykietkę z numerem jeden.

Dominika Fręśko
Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Menu