BUDOWANIE SILNYCH RELACJI – wywiad z Małgorzatą Parszewską, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej

Redakcja: Może, tak słowem wstępu – dlaczego wybrałaś akurat Stowarzyszenie „Inicjatywa Obywatelska Pro Civium” jako miejsce swojego wolontariatu?

M.P.: Po studiach szukałam możliwości przełożenia swojej wiedzy na praktykę. Tematyka psychologii penitencjarnej i postpenitencjarnej była zawsze w zakresie moich zainteresowań i kiedy zauważyłam, że Stowarzyszenie poszukuje psychologów od razu zdecydowałam się dołączyć i nie żałuję.

Redakcja: Jak długo działasz już w naszym Stowarzyszeniu?

M.P.: W Stowarzyszeniu jestem od października ubiegłego roku więc niedługo, będzie pół roku.

Redakcja: Czy wolontariat pomógł Ci w rozwinięciu swoich kompetencji zawodowych?

M.P.: Zdecydowanie tak. Wolontariat dał mi dużo możliwości praktykowania mojej wiedzy, która zdobyłam na studiach. Przede wszystkim możliwości udzielania konsultacji psychologicznych, uczestnictwa w różnych webinarach w tym zakresie oraz przygotowywanie projektów. To wszystko dało mi możliwość rozwinięcia moich kompetencji zawodowych.

Redakcja: Objęłaś niedawno nową funkcję Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej. Jaka była Twoja droga do zostania Pełnomocnikiem?

M.P.: Do Stowarzyszenia dołączyłam jako psycholog i na początku zajmowałam się głównie prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz wsparciem projektów. Z czasem chciałam rozszerzyć trochę swoją działalność w Stowarzyszeniu i zostałam zastępca Koordynatorki ds. rekrutacji, co wiąże się z moją pracą zawodową, która wykonuje na co dzień. Dzięki temu miałam możliwość bliższego poznania Stowarzyszenia oraz Wolontariuszy. Później zaczęłam angażować się w projekty i dołączyłam do projektu „PrzeMOC w Rodzinie” oraz zaangażowałam się razem z innymi Wolontariuszkami w przygotowanie kolejnego projektu „Zauważ mnie”. Działalność w projektach uświadomiła mi jak ważna jest współpraca organizacyjna we wdrażaniu nowych modeli działań pomocowych i stąd pojawił się pomysł o zajęciu się współpraca międzynarodowa.

Redakcja: Co dokładnie według Ciebie kryje się pod słowem „współpraca” i jakie działania się z tym wiążą?

M.P.: Za słowem współpraca kryje się przede wszystkim wsparcie w kreowaniu, przygotowywaniu i wprowadzaniu nowych modeli działań pomocowych w zakresie wsparcia osób osadzonych oraz ich rodzin, a także dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie. Zależy nam na kooperacji z innymi organizacjami działającymi w podobnym do naszego zakresie, w kontekście dzielenia się doświadczeniami, współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu projektów europejskich oraz wspólnym wsparciu wolontariuszy. W ramach współpracy będziemy także chcieli dołączyć do sieci COPE (Children of Prisoners), co umożliwi nam oprócz wyżej wspomnianych aktywności dodatkowo uczestniczyć w szkoleniach i międzynarodowych konferencjach, a także mieć większy wpływ na działania podejmowane w celu wsparcia dzieci osób osadzonych. Na razie udało nam się złożyć wniosek o dołączenie do tej sieci. Na ostateczną decyzję musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy.

Redakcja: Co dla Pro Civium oznacza posiadanie takiego Pełnomocnika?

M.P.: Myślę, że współpraca międzynarodowa umożliwi naszemu Stowarzyszeniu rozszerzenie zakresu działań pomocowych i dotarcie również do obcokrajowców mieszkających w Polsce oraz Polonii mieszkającej poza granicami naszego kraju. Kolejnym ważnym aspektem będzie fakt, że bycie w sieci organizacji międzynarodowych da nam możliwość zwiększenia zasięgu naszej organizacji, a co za tym idzie zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej istotności działań pomocowych w zakresie szeroko rozumianej penitencjarystyki oraz wsparcia rodziny, jakie podejmujemy.

Redakcja: Czy jest coś, na czym chciałabyś się szczególnie skupić w trakcie pełnienia swojej funkcji?

M.P.: Pomysłów jest wiele. Na chwilę obecną chciałabym się skupić przede wszystkim na zbudowaniu silnych, opartych na zaufaniu relacji z innymi organizacjami. Kolejnym krokiem będzie pewnie zaangażowanie się we wspólne międzynarodowe projekty.

Redakcja: Czy planujesz jakieś szczególne zmiany w zakresie swojej działalności?

M.P.: Na chwilę obecną chciałabym kontynuować to co robię wiec przede wszystkim dalej rozwijać swoje kompetencje zawodowe jako psycholog, ale także otwierać się na nowe możliwości jakie może nam dać międzynarodowa współpraca.

Redakcja: Co daje Ci działanie w wolontariacie?

M.P.: Satysfakcję z tego co robię oraz poczucie spełnienia zawodowego.

Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Menu