NUMER 3 (7) | 04-06.2022

POŚWIĄTECZNIE

 

Za nami czas szczególny, bo Świąt Wielkanocnych, zatem spotkania z bliskimi, rozmowy, modlitwa, poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Dla niektórych to jednak czas, gdzie tego wszystkiego zabrakło lub było niepełne. Dotyczy to wielu ludzi, rodzin, którymi na co dzień opiekuje się i wspiera Stowarzyszenie.

Ludzie, którzy je tworzą, robią to, a bynajmniej powinni, kierując się zasadą drugiej szansy, bo z taką myślą tę organizację zaczęliśmy tworzyć jakieś pięć lat temu. Co prawda, Stowarzyszenie rozszerzyło swoje działania, stara się, jakby kompleksowo, wspierać Rodzinę, w niej widząc antidotum na zjawisko recydywy, na przemoc domową, czy inne działania godzące w dobro społeczne, ale nadal, niezmiennie, od roku 2017 kiedy to pojawił się pomysł jego powstania i pierwsze działania przygotowujące, wyznaje zasadę DRUGIEJ SZANSY. Dotyczy ona wszystkich.

Stowarzyszenie stoi aktualnie przed zasadniczymi zmianami we własnych strukturach. Przed zmianą polityki personalnej, zasad świadczenia wolontariatu i realizacji poszczególnych projektów. Przejdziemy przez ten czas, bo liczy się cel naszego działania – zapobieganie zjawisku powrotności do przestępstwa, ochrona społeczeństwa.

Izabela Jarczewska – wydawca

 

POMAGAMY

W świetle ostatnich wydarzeń słowo „pomoc” stało się wielowymiarowe i o wiele bliższe każdemu z nas. Obecnie angażujemy się w niesienie pomocy osobom dotkniętym wojną, które opuściły terytorium Ukrainy. Właśnie dlatego odnosimy wrażenie, że ta sytuacja sprawiła, iż na nowo nauczyliśmy się pomagać drugiemu człowiekowi jeszcze bardziej.


Dla naszego Stowarzyszenia niesienie pomocy to jeden z głównych celów. Pomagamy osobom stygmatyzowanym, wykluczonym, dotkniętych krzywdą zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Idealnym ukoronowaniem tego jest projekt realizowany przez Stowarzyszenie „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”. Projekt skierowany jest do ofiar przemocy, a także osób zagrożonych przemocą i w kontekście oddziaływań readaptacyjnych do sprawców tejże przemocy.

Aktualna sytuacja pokazała nam, jak bardzo potrafimy się zjednoczyć. Pomagać może każdy, a wolontariusze, których w różnych organizacjach pojawia się coraz więcej to osoby dzielące się z innymi swoją siłą, wiedzą i doświadczeniem. Robią to każdego dnia – nie jednorazowo! Oni nie muszą, oni chcą. Wiedzcie, że jesteście niesamowici w każdym calu.

Chcielibyśmy, aby nasze czasopismo wspomagało pracę Stowarzyszenia Pro Civium. Artykuły, które publikujemy mają różnorodną tematykę, a każdy z nich zawiera ogrom merytorycznej i przydatnej wiedzy. Chcielibyśmy, aby w ludziach zakiełkowała ciekawość, bo to dzięki niej człowiek nabiera chęci, nie tylko do pomagania, ale też do zgłębiania świata i samego siebie.

 

Nie bójmy się wspierać, nie lękajmy się jednoczyć i nie zapominajmy, że każdy z nas zasługuję na pomoc.

Redakcja


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą reklamową na łamach czasopisma PostPenit –
Otwórz

Redakcja poleca:

Felieton – Skazany na biedę

Ciemna liczba przestępstw

Dzieci uzależnionych rodziców

Wpływ samotności na psychikę

W tym numerze między innymi…

Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu