Stowarzyszenie w 2021 roku w pigułce

PROJEKT „przeMOC w RODZINIE”

Od 1 grudnia 2021 r. ofiary przemocy domowej oraz osoby zagrożone tym zjawiskiem otrzymują pełne i bezpłatne wsparcie specjalistów Stowarzyszenia. Ruszył projekt „przeMOC w RODZINIE” realizowany w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”.

Przy wsparciu instytucji państwowych oraz wspólnie z Partnerami:

Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię społeczną zapobiegającą zjawisku przemocy w rodzinie.

Zarząd Stowarzyszenia uruchomił dedykowaną infolinię i czat online dla ofiar przemocy. Psycholodzy, prawnicy, doradcy zawodowi i pedagodzy Stowarzyszenia udzielają zainteresowanym porad i wsparcia. Stowarzyszenie przygotowało także cykl filmów edukacyjnych i spot społeczny, który w styczniu i lutym ukaże się w telewizji TVN.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu „Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny”.

www.przemocwrodzinie.info

„przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj”


MAŁY GEST – DUŻY UŚMIECH

Dzięki wielkim sercom Wolontariuszy, Praktykantów i Działaczy Stowarzyszenia wraz ze wsparciem naszego Partnera zpozdrowieniem.pl sukcesem zakończyła się II edycja akcji charytatywnej MAŁY GEST – DUŻY UŚMIECH. Udało się zebrać kwotę 1.500,00 zł i obdarować osiemnaścioro dzieci naszych Beneficjentów.


SPOT – międzynarodowy znak pomocy ręką

Stowarzyszenie, wraz z Partnerami: serwisem Zpozdrowieniem.pl oraz Sitte.pl, przygotowały spot społeczny upowszechniający międzynarodowy znak pomocy ręką POMÓŻ MI. Przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym, a zagrożenie epidemiologiczne skutkujące izolacją społeczną jeszcze bardziej wpływa na jej rozwój i natężenie. Ofiarami najczęściej są dzieci. Sprawców nie powstrzymują surowe sankcje prawne. Może to zrobić społeczeństwo, odpowiednio uświadomione i wyedukowane.

Milczenie jest przyzwoleniem.
NIE MILCZ, bądź CZŁOWIEKIEM – zostań BOHATEREM!
„przeMOC w RODZINIE” Dowiedz się! Działaj!”


WIEDZA-EDUKACJA-RESOCJALIZACJA III EDYCJA

Stowarzyszenie rozpoczęło trzeci rok organizacji praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w którym praktyki, przypomnijmy, odbyło 139 studentów, tak i w tym Stowarzyszenie stawia, ze względu na charakter swojej działalności, na uczących się na kierunkach psychologii, prawa, dziennikarstwa czy kryminologii i pedagogiki. W pierwszej grupie do realizacji praktyk przystąpili studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Głównej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Trwa III Edycja projektu „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”. Pierwsze grupy studentów zakończyły praktyki zawodowe w organizacji. Kolejne grupy realizują ustalane z uczelniami programy. W styczniu i lutym Stowarzyszenie podpisze kolejne umowy o współpracy ramowej między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozmowy z Uniwersytetem Gdańskim trwają. Praktyki organizowane są w systemie online. Studenci zdobywają doświadczenie pod okiem specjalistów oraz w ramach działań poszczególnych modułów organizacyjnych Stowarzyszenia, w szczególności Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów oraz Zespołu ds. Obsługi Prawnej.


PLEBISCYT

I Plebiscytu Pro Civium o tytuły „Działacza Pro Civium 2020 roku” oraz „Partnera Pro Civium 2020 roku” został zakończony! Członkowie, Wolontariusze oraz Praktykanci stowarzyszenia wytypowali do tytułu Działacza Pro Civium 2020 6 osób, natomiast do tytułu Partnera Pro Civium 2020 jedną organizację pozarządową, trzy przedsiębiorstwa oraz dwóch pracowników naukowych. Pod uwagę brana była działalność laureatów w latach 2020 i 2021.

Zwycięzcą w kategorii Partner Pro Civium 2020 został w tej kategorii serwis zpozdrowieniem.pl natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Weronika Dzierla – Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich.


WSPARCIE RODZINY

W dniu 1 października 2021, w ramach Programu „Wsparcie Rodziny”, Stowarzyszenie uruchomiło czat i infolinię. Usługi świadczone w ramach Programu dotyczą m.in. spraw uwikłania w tzw. pętle kredytowe, przemocy domowej, problemu niealimentacji, nieuregulowanych kwestii prawnych wobec dzieci, relacji z bliskimi w uzależnieniach, w związku z innymi zachowaniami aspołecznymi czy zagrażającymi egzystencji rodziny.

Czat – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00

Infolinia 800 201 211 – od poniedziałku do piątku (bezpłatne połączenia) w godzinach 10.00 – 18.00
www.wsparcierodzinie.pl

W ramach PROGRAMU „WSPARCIE RODZINY” działa wielu specjalistów z zakresu prawa, psychologii, seksuologii, doradztwa zawodowego i pedagogiki.

Redakcja PostPenit
Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Menu