NUMER 2 (6) | 01-03.2022

Najnowszy numer PostPenit rozpoczynamy podsumowaniem działalności Stowarzyszenia Pro Civium w 2021 roku. Poprzedni rok owocował w wiele inicjatyw, projektów, programów, m.in. 1 grudnia ruszył projekt „przeMOC w Rodzinie”. Udało się nam zebrać 1.500 zł w II edycji akcji charytatywnej „Mały gest – duży uśmiech”. Został nagrany spot obrazujący międzynarodowy znak pomocy ręką, który emitowany będzie w styczniu i w lutym przez stację TVN. Oprócz tego odbyła się II edycja projektu „Wiedza-Edukacja-Resocjalizacja” oraz I Plebiscyt Pro Civium o tytuły „Działacza Pro Civium 2020 roku” oraz „Partnera Pro Civium 2020 roku”. 1 paźdzernika 2021 r. w ramach programu „Wsparcie Rodziny” uruchomiliśmy czat i infolinię.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą reklamową na łamach czasopisma PostPenit – Otwórz

W tym numerze między innymi…

Felieton – Z sali rozpraw
Jak budujemy relację z dzieckiem?
Powody milczenia o zgwałceniu
Przestępstwa seksualne
Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu