Rodzina to komórka. Podstawowa.

Rozmowa z mgr Judytą Kaźmierczak, Koordynatorem Zespołu ds. Wsparcia Rodziny

Redakcja: Jeszcze niedawno nazywaliście się Zespół ds. Obsługi Programu. Skąd ta zmiana i co w sobie niesie?

Judyta: Chcemy działać wieloaspektowo. Jeszcze do niedawna działaliśmy głównie dla skazanych, a nasze prace opierały się na przygotowaniu osadzonych do powrotu do społeczeństwa. Obecnie rozszerzyliśmy naszą ofertę pomocową. Uważamy, że siła tkwi w pomocy całej Rodzinie.

Pomagamy w takich sprawach jak np. pętle kredytowe, windykacja, egzekucja, problem niealimentacji rodzica, sprawy rozwodowe dotyczące praw nad dzieckiem, wysokości świadczenia alimentacyjnego, o podział majątku, przemocy w rodzinie, uzależnień członka rodziny, osadzenia/tymczasowego aresztowania członka rodziny, aktywizacji zawodowej. Myślę, że rozszerzenie naszej oferty pomocowej to dobry krok, który pozwoli nam, Stowarzyszeniu, rozwinąć się jeszcze bardziej i dotrzeć do większej ilości osób.

Nowy program Wsparcia Rodziny – czyli nie pomagacie już skazanym?

Pomagamy i będziemy pomagać. Należy pamiętać, że za skazanym kryje się jego rodzina, bliscy, a także samorządy. Chcemy skupić się na pracy z dziećmi, współpracy z różnymi instytucjami, które mają styczność ze skazanym, czyli np. z pracownikami MOPSu, Policją.

Skąd w Pani ta chęć działania pro bono? Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na taką drogę.

Dzięki tej chęci działania pro bono Stowarzyszenie stało się dla mnie drugą rodziną. Dostałam szansę doskonalenia swoich kompetencji, poznałam wspaniałych i dobrych ludzi, mam możliwość zdobycia cennego doświadczenia i mogę robić ton co lubię, oraz nieść pomoc innym. Wdzięczność naszych Beneficjentów i świadomość tego, że mogę przyczynić się do ich „wyjścia na prostą” to najlepsza zapłata.

Wracając do Zespołu. To w ramach wprowadzanych zmian Beneficjenci będą mieli przydzielonych stałych specjalistów do wsparcia? Coś więcej na ten temat?

Każdy nasz Beneficjent ma przydzielonego swojego Opiekuna Rodziny. Rodzina jest objęta wsparciem Psychologa oraz Prawnika – przynajmniej w takim stopniu, który pozwoliłby Opiekunowi na zasięgnięcie opinii specjalisty co do właściwego postępowania czy uzyskania pomocy w rozwiązaniu trudnych i wymagających sytuacji.

W ramach Zespołu działa kilka grup projektowych. Proszę nam przybliżyć sens i zakres ich działań.

Naszymi grupami projektowymi koordynują wspaniałe dziewczyny.

Ania jest koordynatorką projektu „Dziecko w szkole – bez krat”. Środowisko szkolne jest jednym z trudniejszych na drodze rozwoju dziecka. Sytuacja komplikuje się, gdy rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Dlatego celem Projektu jest przygotowanie nauczycieli do odpowiedniej reakcji w takiej sytuacji i wdrożenia odpowiednich działań.

Kaja koordynuje projektem „PrzeMOC w Rodzinie”, którego celem jest zwiększenie świadomości osób doznających przemocy w zakresie procedur prawnych czy psychologicznej specyfikacji przemocy. Efektem pracy ma być stworzenie podręcznika – kompendium wiedzy w tym zakresie.

Magda odpowiada za projekt „Pro Work”. Jego celem jest podjęcie współpracy z firmami, które zdecydują się zatrudnić skazanego. Osadzeni przejdą cykl szkoleń podnoszących ich kompetencje interpersonalne i stanowiskowe przygotowujące do pracy u konkretnego Pracodawcy. Oczywiście skazani muszą wykazywać chęci współpracy i cieszyć się pozytywną prognozą penitencjarną.

Mamy także projekt skierowany do samorządowych pracowników socjalnych – „Rodzina socjalna: Wykryj! Reaguj”, kieruje nim Agata. Zadaniem projektu jest podnoszenie kompetencji pracowników socjalnych w rozpoznawaniu sygnałów, które mogłyby świadczyć o występowaniu w rodzinie zjawisk patologicznych.

Redakcja
Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu