I Edycja zakończona z sukcesem!

Podsumowaliśmy wspólny z Fundacją PZU projekt https://pomocpostpenitencjarna.pl/wiedza-edukacja-resocjalizacja/ realizowany od sierpnia 2020 roku do marca 2021.

Biorąc pod uwagę, że trudno jest przyjąć, że 31 marca praktyki zawodowe ukończył ostatni student, bo trwały w zasadzie do czerwca br., wyliczyliśmy, że doświadczenie zawodowe zdobywało u nas we wspomnianym okresie 210 studentów podzielonych na 8 grup.

– Oferta praktyk skierowana była głównie do studentów takich kierunków jak resocjalizacja, prawo, psychologia, dziennikarstwo, czyli związanych z obszarami naszej działalności – tłumaczy mgr Weronika Dzierla, Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich – ale nie zabrakło i studentów z innych kierunków.

Praktyki odbywały się w formule zdalnej. Były jednak tak przemyślane i zrealizowane, że studenci oprócz zadań indywidualnych wykonywali także grupowe, uczestniczyli w webinariach organizowanych przez wewnętrznych specjalistów, jak i zaproszonych gości np. ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Oczywiście, na co dzień wspierali w pracy z beneficjentami Stowarzyszenia prawników i psychologów.

– Oczywiście nasi praktykanci wykonywali także zadania typowo organizacyjne podnoszące standardy działania Stowarzyszenia, ale przede wszystkim kładliśmy nacisk na kontakt z człowiekiem i zagłębienie się w problematykę wykluczenia społecznego. Efektem przyjęcia takiej formy edukacji praktycznej było wiele zorganizowanych debat i dyskusji studenckich czy napisanych esejów, które trafiły później, te najlepsze, na łamy naszych czasopism – mówi Magdalena Małecka, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Wśród naszych praktykantów znaleźli się studenci ponad 20 polskich ośrodków akademickich z całego kraju. Nie zabrakło tych najbardziej ugruntowanych w polskiej historii po niepubliczne i cieszące się największą renomą jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy UAM w Poznaniu.

W nowym roku akademickim Stowarzyszenie również umożliwi studentom zrealizowanie praktyk zawodowych. Nabór rozpocznie się w październiku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://pomocpostpenitencjarna.pl/praktyki-studenckie/

– Co cieszy nas chyba najbardziej, to fakt, że wielu studentów po odbyciu praktyk zostaje w organizacji świadcząc wolontariat, a bywa, że z czasem zasila szeregi Stowarzyszenia jako członek/członkini – dodaje Weronika Dzierla.

W tym roku, jubileuszowym, możemy się również cieszyć z jeszcze jednego faktu. Otóż pierwsi nasi praktykanci/wolontariusze obronili się w 2021 roku (wszyscy na ocenę 5.0!) zdobywając tytuł magistra i – rzecz jasna – nadal współpracując z organizacją i…, no właśnie, wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem kolejne pokolenie ludzi zaangażowanych społecznie!

Redakcja
Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu