NUMER 1/10-12.2021 (5) | 10-12.2021

REKLAMA

Z niezwykłą przyjemnością informujemy, że czasopismo „Postpenit” zostało z dniem 6 października 2021 roku zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 5057. Czasopismo już wcześniej uzyskało Międzynarodowy Numer Wydawnictw Ciągłych (ISSN) rejestrując tytuł w Bibliotece Narodowej. Wydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium z siedzibą w Poznaniu. Dyrektorem Wydawnictwa Pro Civium jest pani prezes Zarządu Stowarzyszenia, jak każde inne medium w kraju korzysta z wszelkich praw wynikających z Ustawy Prawo Prasowe.

W tym numerze między innymi…

Zmiany są potrzebne! Zwłaszcza teraz.

Dramatoterapia w resocjalizacji

O wyuczonej bezradności

Uzależnieni za murami

Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu