Porozmawiajmy o artykule 42…

7 maja 2020 roku Stowarzyszenie reprezentowane przez Monikę Magierską weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji pt.: „Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki” z referatem pt.: „Relacje organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i prawa skazanych do realizacji uprawnień wynikających z art. 42 k.k.w.”

Osadzony w rozumieniu przepisów kodeksu karnego wykonawczego może ustanowić na piśmie swojego przedstawiciela pośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, który w następstwie może działać w jego imieniu w relacjach instytucjonalnych, także dotyczących Służby Więziennej. Konstruując ten przepis ustawodawca chciał wspomóc oddziaływania penitencjarne wyspecjalizowanej formacji jaką jest Służba Więzienna tzw. czynnikiem społecznym poprzez pracę ze skazanymi organizacji pozarządowych.

Pomysł świetny, niestety w praktyce bywa różnie. Szczególnie w kwestii honorowania przez jednostki penitencjarne składanych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych oświadczeń w tym przedmiocie – wyjaśnia Monika Magierska, prawnik i rzecznik prasowy Stowarzyszenia PRO CIVIUM.

Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Koło Naukowe Prawa Karnego materialnego tejże Uczelni.

Potrzeba uregulowania kontaktów osadzonych w zakładach karnych i aresztach tymczasowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych jest bardzo istotna ze względu na cel najistotniejszy to jest zapobieganie zjawisku recydywy. Dlatego tak ważnym jest, aby w praktyce ustalić jeden akceptowalny przez wszystkie strony schemat współpracy – dodaje prawnik Ewa Hys, Koordynator Programu. „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

Poprzedni wpis
Uznania dla Służby
Następny wpis
Tygodnik WPROST zauważa działania PRO CIVIUM
Menu