Projekt “Porozmawiaj z Bliskimi” realizowany jest w ramach Projektu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” i skierowany do osadzonych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podtrzymanie więzi z rodziną.

 

Stowarzyszenie wraz ze środowiskiem naukowym zajmującym się penitencjarystyką oraz przedstawicielami Służby Więziennej wyraża pogląd, że rodzina jest najistotniejszym czynnikiem mogącym zapobiegać zjawisku powrotności do przestępstwa osób skazanych (recydywa), a zatem zwiększenia bezpieczeństwa społecznego wszystkich obywateli. Tym samym Projekt wpisuje się w zadania organizacji.

W jego ramach jednostki penitencjarne współpracujące ze Stowarzyszeniem przy realizacji Projektu przekazują nieodpłatnie karty telefoniczne wskazanym osadzonym, aby choć w ten sposób mogli podtrzymać więzi rodzinne, szczególnie z dziećmi.

Partnerami Projektu są marki:

 

Menu