Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku
z atakiem Rosji na Ukrainę.

Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

CHCESZ POMÓC? JEST KILKA SPOSOBÓW!

 

To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

JEST KILKA OPCJI POMOCY:

  • wsparcie materialne: osoby, które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;

  • mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania – na kilka – kilkanaście dni;

  • środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób;

  • wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Formularz dostępny jest na stronie:

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Przekroczenie granicy

Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski.

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.

Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.

Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.

Informacje o punktach recepcyjnych, znajdujących się we wszystkich województwach w Polsce.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

  1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

  2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

  3. W punkcie recepcyjnym:

 

Zniesiona kwarantanna na granicy z UA

Na wszystkich drogowych przejściach granicznych z Ukrainą od 25.02 br. można przekroczyć granicę na kierunku z Ukrainy do Polski w ruchu pieszym.

W dniu 25 lutego br. Komendant Główny Straży Granicznej gen.dyw. SG Tomasz Praga podjął decyzję o wprowadzeniu odprawy podróżnych w ruchu pieszym na wszystkich drogowych przejściach granicznych z Ukrainą.

Powyższa decyzja została podjęta ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie i podyktowana jest względami humanitarnymi.

 

Od 25 lutego br. osoby przekraczające odcinek granicy z Ukrainą są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Wszystkie osoby przekraczające odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

 

Menu