Polska Akademia Nauk i Pro Civium

Poniżej publikujemy list prof. dr. hab. Wiesława Ambrozika, przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, autora wielu publikacji dotyczących polskiego systemu penitencjarnego, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, recenzenta inicjatywy ustawodawczej Stowarzyszenia w zakresie dodania do przepisów kodeksu karnego wykonawczego art. 42a.

„Z olbrzymim zainteresowaniem zapoznałem się z informacją o działalności Stowarzyszenia PRO CIVIUM i jego inicjatywach podejmowanych na rzecz wzbudzenia stosownych oddziaływań postpenitencjarnych skierowanych do osób opuszczających zakłady karne. Jest to obszar naszego systemu resocjalizacyjnego bodaj najbardziej zaniedbany i jak tylko sięgam pamięcią o konieczności zbudowania funkcjonalnych oddziaływań postpenitencjarnych mówi się od dawna, jednak bez większych efektów. Dlatego też z nadzieją odbieram liczne inicjatywy Stowarzyszenia w tym względzie, szczególnie zwracając przy tym uwagę na projekt włączenia w proces opieki postpenitencjarnej rodzin byłych więźniów, również przecież doświadczających skutków napiętnowania i wykluczenia społecznego. Jakoś dziwnym trafem nasz system resocjalizacji nie dostrzega roli i potencjału rodzin, jaką w rzeczywistości odgrywają one w reintegracji społecznej swoich wykolejonych członków. W moim przekonaniu z pozytywnymi efektami systemu resocjalizacji mamy do czynienia właśnie  tam,  gdzie w proces ten  angażowały się wychowawczo rodziny skazanych i resocjalizowanych nieletnich. Z przyjemnością podejmę z Państwem współpracę zarówno jako emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jako przewodniczący Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Niebawem zresztą wspomniana Sekcja pochylać się będzie nad planem swojej działalności w rozpoczynającej się właśnie nowej kadencji Komitetu i z pewnością współpraca ze Stowarzyszeniem PRO CIVIUM zostanie w nim uwzględniona”. 

                                                                                                  Z wyrazami uznania i szacunku

                                                                                                          Wiesław Ambrozik

Poprzedni wpis
Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja
Następny wpis
KOMUNIKAT Zarządu
Menu