Polityka wspierania Wolontariatu

Prezes Stowarzyszenia wydała decyzję o zaktualizowaniu polityki świadczenia wolontariatu i realizacji zleceń odpłatnych na rzecz organizacji.

Stowarzyszenie realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych. – wyjaśnia Prezes Zarządu. – W takich sytuacjach i zmienia się status organizacji i wolontariusza. Mówimy wtedy o zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Ten dualizm może rodzić pewne nieporozumienia na linii, co jest jeszcze świadczeniem wolontariatu, a co wykonywaniem umowy zlecenia. Dlatego ważnym jest by naszym współpracownikom transparentnie te kwestie wyjaśniać.

Co prawda, dokument o nazwie Polityka Świadomego Świadczenia Wolontariatu i Odpłatnego Wykonywania Zleceń zawiera wyłącznie ogólne zapisy, jest jednak początkiem drogi wspierania ruchu wolontaryjnego, na którą Stowarzyszenie wkroczyło już kilka miesięcy temu, tworząc stanowisko Rzecznika Wolontariatu.

Do przepracowania zostaje nam jeszcze kwestia właściwego rozumienia wolontariatu i wolontariatu świadczonego w ramach organizacji przez osoby karane. To trudny temat, obarczony również treścią wielu przepisów, ale uważamy, że w organizacji takiej jak Pro Civium, wolontariat osób skazanych jest, jak najbardziej na miejscu i świadczy o readaptacji społecznej tych ludzi – dodała Prezes.

Stowarzyszenie przygotowuje się do pierwszych wyborów Rzecznika Wolontariatu.

 

Polityka Wolontariatu i Realizacji Zleceń Płatnych

Poprzedni wpis
KULTUROWE ASPEKTY PRZEMOCY W RODZINIE
Następny wpis
PRZEMOC W RODZINIE WOBEC DZIECKA LGBT+
Menu