Podnosimy własne kompetencje

W najbliższych dniach, tj. 5. i 12. lipca współpracownicy Stowarzyszenia, w szczególności Opiekunowie Rodziny i Doradcy wezmą udział w dwóch webinariach. Pierwszy prowadzony przez Piotra Wiśniewskiego, psychologa Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w zakresie wczesnego rozpoznawania w rodzinie sygnałów świadczących o przemocy domowej i drugi dotyczący nadużyć seksualnych, szczególnie w stosunku do dzieci, przygotowany przez Agatę Nogę, psychologa Stowarzyszenia.

Niestety, przemoc w rodzinie istnieje i nie jest rzadkim zjawiskiem – wyjaśnia Judyta Kaźmierczak, Koordynato Zespołu ds. Obsługi Programu „IiWwPPdSOS”. – Sytuacja, w której osoba – najczęściej dziecko – doświadcza przemocy ze strony najbliższej rodziny, jest tragiczna. Ci, którzy szczególnie powinni je chronić — rodzice, opiekunowie, czy krewni – stają się sprawcami jego krzywdy. Uważamy, że należy poruszać tę tematykę, nie tylko przy okazji medialnych doniesień, ale także na co dzień. Trzeba uczyć, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy staniemy się ofiarą, czy świadkiem takich zdarzeń, wzmacniać poczucie wartości i umiejętności interpersonalne. Każdy człowiek jest dla nas ważny: ofiarze przemocy trzeba pomóc, świadkowi dodać odwagi, by reagował, a sprawca powinien poddać się refleksji na temat swoje postępowania. Wszyscy powinniśmy być uważni na przejawy przemocy. Webinary mają na celu poszerzenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie, jej uwarunkowań oraz tzw. „typologii” osób, które przemoc stosują. Celem szkolenia jest także podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy, jak i zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej skutki, szczególnie te psychologiczne, niosą za sobą poważne konsekwencje. Osoby maltretowane mogą czuć się bezsilne i bezwartościowe, często winne, lękliwe, agresywne. Aby skutecznie wyjść z tych zaburzeń potrzebny jest spójny system ochrony, oddziaływania i profilaktyki.

W webinariach wezmą również udział wybrani studenci psychologii, resocjalizacji i prawa, którzy realizują w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe w ramach projektu „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja„.

Są to ludzie chłonni wiedzy. Poprzez nasze działania pragniemy przybliżyć im możliwość rozwoju, zdobycia informacji niezbędnych do przyszłej pracy i połączenia ich z praktyką. Zaangażowanie praktykantów w wyżej wymienionych wydarzeniach ma na celu umożliwienie im zdobycia wszechstronnych umiejętności, otworzenie ich jeszcze bardziej na drugiego człowieka i wyposażenie w umiejętność reagowania na krzywdę wobec ludzi – dodaje Weronika Dzierla, koordynator Zespołu ds. Rekrutacji, odpowiedzialnego za organizację praktyk zawodowych w „Pro Civium”. – Przyświeca nam cel, by uczestnicy webinariów w dzisiejszym świecie potrafili dostrzec drugiego człowieka i swoją wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej, ale także w codziennym życiu i kontaktach interpersonalnych.  Wiemy jak ważny jest bezpieczny stabilny rozwój od najmłodszych lat życia, dlatego chcemy uczulić naszych praktykantów na aspekt nadużyć seksualnych w rodzinie. Pragniemy, także aby przyszli pedagodzy, prawnicy oraz psycholodzy potrafili rozpoznać dziejącą się krzywdę i wiedzieli jak na nią reagować.

Wymienione webinaria są pierwszymi z cyklu „Rodzina w praktycznej opiece”, którego realizacji podjęło się Stowarzyszenie w ramach nowopowstałego Zespołu ds. Wsparcia Rodziny. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także ogólnodostępna strona internetowa www.wsparcierodzinie.pl z przydatnymi informacjami i poradami dla ofiar przemocy. Uruchomiona zostanie również bezpłatna infolinia 0 800.

Poprzedni wpis
Panele dyskusyjne
Następny wpis
Pomaganie przez kupowanie!
Menu