Panele dyskusyjne

Okres wakacyjny to czas wzmożonych prac wewnątrz organizacji. Podsumowujemy 3 lata działalności i przymierzamy się do zmian.

Trzy lata to okres właściwy do oceny wszystkich elementów naszego dotychczasowego działania – komentuje Izabela Jarczewska, prezes Zarządu. – To czas na ewentualną reorganizację, podjęcie nowych wyzwań, korektę. Tym będziemy się w najbliższych dwóch, trzech miesiącach zajmować.

Stowarzyszenie chce zaangażować się w szerszym niż dotychczas obszarze we wsparcie rodzin już nie tylko osób pozbawionych wolności, ale w szerszym znaczeniu, wykluczonych społecznie. Podejmie również zadania związane z profilaktyką raka piersi kobiet osadzonych  i – uznając, że choroba ta nie ma murów i krat – również funkcjonariuszek Służby Więziennej. Przygotowuje się do publikacji pierwszej części podręcznika wspierającego rodziny osób, które weszły w kolizję z prawem, poczynając od momentu zatrzymania, przez okres tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym i przygotowania do wyjścia. Nad projektem pracują specjaliści z zakresu resocjalizacji, prawa, psychologii, doradztwa zawodowego.

Dyrekcja Generalna Służby Więziennej bardzo pozytywnie przyjęła te propozycje. Również Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kontynuowany będzie oczywiście projekt „Porozmawiaj z Bliskimi„, „Znajdź zatrudnienie z Pro Civium” oraz „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja„.

Stowarzyszenie planuje upowszechnienie projektu – pakiet „+ Prawnik”, aby rodziny wykluczone miały dostęp do pomocy prawnej z zakresie spraw rodzinnych, egzekucji, karnych, administracyjnych.

Przygotowało również projekt wsparcia rodzin „przeMOC w RODZINIE„.

Niektóre zmiany będą wiązały się również ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu organizacji, ewentualnym powołaniem nowych zespołów, zmianami kadrowymi, także szeroką akcją rekrutacyjną – dodaje Martyna Miętkowska, kierownik Biura Stowarzyszenia. – Ale to niejako konsekwencje rozwoju, nowych wyzwań, korekty działań.

Oczywiście, kontynuowane będą działania zmierzające do zmiany kodeksu karnego wykonawczego w przedmiocie udziału organizacji pozarządowych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tu dodatkowej mocy sprawczej dodały nam uniwersyteckie katedry oraz wydziały prawa i administracji.

Zmianie ulegnie również zawartość merytoryczna wydawnictw. Także ukierunkowanie tematyczne na szeroko pojętą problematykę wykluczenia społecznego.

I wreszcie, ku końcowi zmierzają prace nad stworzeniem programu zindywidualizowanych oddziaływań wobec rodzin – beneficjentów Stowarzyszenia. Tradycyjny „Edumailing” zastąpi Strategia „3 Kroki” przygotowywana od ponad pół roku przez sztab specjalistów.

Poprzedni wpis
Bat na alimenciarzy
Następny wpis
Podnosimy własne kompetencje
Menu