Pakiet +PRAWNIK

Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska
“Pro Civium”
przedstawia nowy projekt wsparcia prawnego “+Prawnik”.


Osoby, które zdecydują się poszukać pomocy będą mogły liczyć na otrzymanie nie tylko porady prawnej, ale również sporządzenie pism procesowych lub innych niezbędnych dokumentów.

Stowarzyszenie liczy, że program będzie alternatywą dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów prowadzenia ich sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika oraz dla tych, które uważają, że zostały potraktowane w sposób niewłaściwy przez system polskiego sądownictwa. „+Prawnik” to część wieloobszarowego projektu społecznego „Wsparcie Rodziny” realizowanego przez Stowarzyszenie od 2021 roku.

Jak zgłosić się po pomoc?


To bardzo proste! Najpierw należy zapoznać się z regulaminem, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Wszechobecny dostęp do pomocy prawnej oraz wyrównywanie dysproporcji społecznych to tylko niektóre z wartości, które przyświecają pomysłodawcom projektu. Stowarzyszenie uważa, że poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy i pomocy prawnej osobom w niełatwej sytuacji nie tylko zwiększy się poziom edukacji prawniczej społeczeństwa, ale również pozwoli jego beneficjentom ponownie uwierzyć w działanie wymiaru sprawiedliwości.

Formularz

Z Pakietu na preferencyjnych warunkach może skorzystać każdy członek rodziny, w której jedna osoba jest lub była osadzona w zakładzie karnym/tymczasowo aresztowana oraz borykająca się z uzależnieniami, znajdująca się w tzw. pętli kredytowej, ofiara przemocy domowej lub mobbingu w zakładzie pracy.

  Złożenie niniejszego formularza zgłoszeniowego oznacza, że Klient zapoznał się z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 14/2021/ZOPpra, z dnia 20 lipca 2021 roku, rozumie i akceptuje zasady udzielania wsparcia prawnego oraz zapoznał się, rozumie i akceptuje przedstawione zasady przetwarzania jego danych osobowych.

  I. DANE OSOBOWE KLIENTA  II. PRZEDSTAW PROBLEM
  (należy przedstawić problem, z którym Klient zgłasza się o udzielenie wsparcia prawnego, o ile to możliwe prosimy wskazać jak najwięcej szczegółów, np. datę zdarzenia prawnego, czynności dotąd podjęte, kogo/czego dotyczy sprawa – opisowo lub wg kwalifikacji prawnej, np. art. 148 KK)

  III. TWOJE OCZEKIWANIA
  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

  IV. W ZWIĄZKU ZE WSKAZANIEM ZAKRESU UDZIELENIA WSPARCIA PRAWNEGO

  V. OŚWIADCZENIA  Menu