Pakiet “+Prawnik”

 

/stan prawny na 02.09.2020 r./

1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM w ramach Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” zajmuje się obsługą wyłącznie spraw penitencjarnych Beneficjentów, tj. np. o przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zgodę na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej (przepustka), czy w innych dotyczących warunków osadzenia (stan zdrowia, zmiana jednostki, relacje ze Służbą Więzienną, rodzinne, itd.) czy zatrudnienia. Natomiast nie obsługuje spraw karnych i cywilnych Beneficjentów oraz ich Pełnomocników. Wyjątek stanowią sprawy karne i cywilne, w których ewidentnie łamane jest prawo występującego z wnioskiem o wsparcie, przy czym decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia i jest ona nieodwołalna. Możliwość udziału Stowarzyszenia w sprawach karnych, daje również pakiet „+Prawnik”.

2. Pakiet +Prawnik

Pakiet „+Prawnik” przeznaczony jest wyłącznie dla Beneficjentów Programu i ich Pełnomocników, a więc osób, które zostały zakwalifikowane do Programu i otrzymały Indywidualny Numer Beneficjenta (kod PIN). Zarząd Stowarzyszenia, w formie podjętej uchwały może udostępnić pakiet również innym grupom potrzebujących.

 

Pakiet „+Prawnik” oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia Stowarzyszenia w następujących sprawach karnych:

  • wniosek o wydanie wyroku łącznego,
  • udział w postępowaniu karnym w charakterze pełnomocnika strony (obrońcy),
  • opracowanie pism procesowych karnych,
  • sporządzanie odwołań od wydanych orzeczeń sądowych,
  • wnoszenie skarg na działanie Służby Więziennej,

które ponadto Prezes Stowarzyszenia uzna za leżące w interesie społecznym.

 

Pakiet można pobrać za cegiełkę (darowiznę) na rzecz realizacji zadań i celów Stowarzyszenia. Darowizny są określone w stałych wysokościach i odpowiednio wynoszą:

  • 20 zł za jednorazowe sporządzenie pisma procesowego, np. apelacji od wydanego wyroku;
  • 50 zł za doradztwo w (jednej!) sprawie, w tym sporządzanie pism procesowych (uwaga – z usługi można korzystać przez kolejne 60 dni od daty zaksięgowania wpłaty darowizny).

Ponadto w przypadku wybrania w ramach pakietu opcji „pełnomocnik procesowy”, Darczyńca każdorazowo ponosi koszt dojazdu prawnika na posiedzenie sądu wg wyliczenia 1zł/1km (odległość od Poznania do siedziby sądu). Koszt usługi adwokackiej pokrywa Stowarzyszenie.

Darowiznę należy wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

98 1600 1404 1084 4450 8000 0002

Bank BNP Paribas z dopiskiem: pakiet „+ Prawnik”.

O dokonaniu wpłaty darowizny należy niezwłocznie powiadomić Stowarzyszenie przesyłając stosowną wiadomość wraz z imieniem i nazwiskiem Beneficjenta oraz numerem kontaktowym telefonu na adres e-mail sekretariat@postpenit.pl. W tym samym dniu pakiet zostanie aktywowany, a prawnik Stowarzyszenia wyznaczony do sprawy.