Order od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24 stycznia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Wydziałem, a Stowarzyszeniem w zakresie organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Uczelnię reprezentował prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału, a Stowarzyszenie pani Zuzanna Zatorska, działająca w imieniu mgr Pauliny Hummel, Dyrektora ds. Operacyjnych Pro Civium.

W wyniku dokonanych ustaleń, w okresie od 01 lutego do 30 września 2022 r. studenci Wydziału Prawa i Administracji z kierunku prawo – jednolite studia magisterskie (w liczbie do 30. osób) będą mieli możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.

Studenci prawa będą podzieleni na dwie grupy – tłumaczy Zuzanna Zatorska z Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów. – Pierwsza trafi do Sekcji Wsparcia Prawnego, gdzie będzie wspierać Zespoły Wsparcia Rodziny, a druga do Zespołu ds. Obsługi Prawnej.

Był też moment bardzo przyjemny dla naszego przedstawiciela, bowiem Dziekan przekazał w imieniu Uczelni, upominki dla Prezes Zarządu i wszystkich działaczy. Między innymi – Order Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którego jesteśmy bardzo dumni i który znajdzie zaszczytne miejsce w gabinecie Pani Prezes.

Więcej na ten temat na stronach uniwersytetu https://www.law.umk.pl/student/praktyki-studenckie/informacje-od-pelnomocnika-2/

Poprzedni wpis
Każdy z nas powinien przeciwstawiać się problemowi przemocy w rodzinie
Następny wpis
Rekordowa ilość słuchaczy webinaru
Menu