Opinia końcowa o praktykancie

  Imię

  Nazwisko

  Numer grupy

  Opiekun praktyk

  Czy Praktykant odbył szkolenia?

  Czy Praktykant zrealizował wymagane dyżury?

  Czy Praktykant przeprowadził debatę?

  Czy Praktykant uczestniczył w debacie?

  Czy Praktykant złożył pracę zaliczeniową?

  Czy Praktykant złożył Raport podsumowujący praktyki?

  Czy Praktykant otrzymał upomnienie Opiekuna Praktyk?

  Opinia Opiekuna Praktyk o Praktykancie:

  Opinia Koordynatora Zespołu o Praktykancie:

  Opinia Koordynatora SOPS o Praktykancie

  DECYZJA:

  Menu