O wyzwaniach penitencjarystyki…

Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki

7 maja 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa na temat aktualnych problemów polskiej penitencjarystyki.
Organizatorem konferencji jest uczelniane Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również wezmą udział w debacie, szczególnie w tematyce relacji organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i, w tym kontekście, prawa skazanych do realizacji uprawnienia wynikającego z art. 42 Kkw.

Poprzedni wpis
Warunki warunkowego do zwolnienia
Następny wpis
Postpenit w Bibliotece Narodowej
Menu