Nowy numer “POSTPENIT” już w druku

W marcu ukaże się kolejny, wydawany od 2020 roku, numer czasopisma dla osób pozbawionych wolności “Postpenit”.

Kwartalnik, obok czasopisma “Ways to Go” ukazującego się w wersji elektronicznej, wydawany jest przez Stowarzyszenie w ramach realizacji Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

Poprzedni wpis
Rozmowa z z-cą Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia
Następny wpis
Walne Zgromadzenie i zmiany w Programie
Menu