Nowe władze w Stowarzyszeniu

K O M U N I K A T

Zespół ds. Administracyjnych Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu, uprzejmie informuje, że w dniu 19 lipca 2020 roku, jednogłośnie, Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę nr 12, o zmianie Regulaminu organizacji powołując w miejsce przedstawiciela – Zarząd oraz wybierając jego władze.

Prezesem Stowarzyszenia wybrano Izabelę Jarczewską, obecną przedstawiciel organizacji, a Wiceprezesem ds. administracyjnych – Magdalenę Małecką, dotychczasową Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych. Nie wybrano natomiast Wiceprezesa ds. programowych, co nastąpi w późniejszym okresie, najprawdopodobniej niezwłocznie po okresie wakacyjnym. Zmiany ukonstytuują się po zatwierdzeniu przez organ prowadzący ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z opublikowanym w Dzienniku Płockim wywiadem z dr Edytą Hadrowicz (doktor nauk prawnych w zakresie prawa – 2007, działalność naukową koncentruje w obszarze prawa cywilnego materialnego oraz prawa administracyjnego – zwłaszcza samorządu terytorialnego i prawa stowarzyszeniowego – wiążąc oba obszary, a także w zakresie postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa spółek, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska i prawa zagospodarowania przestrzennego), na temat zasad działania i reprezentacji stowarzyszeń zwykłych w myśl ustawy Prawo o stowarzyszeniach i innych aktów prawnych.

Dziennik Płocki – wywiad

dr Edyta Hadrowicz

Uwaga! W sierpniu 2020 roku także zmiany w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Więcej na ten temat już wkrótce. Prosimy śledzić informacje na naszych mediach społecznościowych.
Poprzedni wpis
Zwiastun kwartalnika „Ways to Go”
Następny wpis
Skazani z Inowrocławia z kartami
Menu