Nowatorskie rozwiązania Pro Civium

Organizacje pozarządowe, szczególnie te zrzeszające dziesiątki, a czasem nawet i setki zaangażowanych wolontariuszy, wymagają wewnętrznych unormowań wspierających człowieka – mówi Aleksandra Słonka, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Wolontariatu. – Duża i prężna organizacja przypominać zaczyna wtedy struktury korporacyjne. Ważnym jest, aby wolontariusz nie zagubił się w gąszczu zasad, nie zderzył ze ścianą przepisów, czy pewnym brakiem uwagi w jego sprawach. Dlatego funkcja Rzecznika Wolontariatu, która zostanie powołana w stowarzyszeniu ma wesprzeć wolontariusza, być pomocną także w jego samorozwoju i wzroście satysfakcji ze świadczonych działań na rzecz drugiego człowieka.

Władze Stowarzyszenia bardzo entuzjastycznie podeszły do propozycji Pełnomocnik. Funkcja taka i pierwsze wybory wśród działaczy odbędą się zaraz po ogłoszeniu stosownej Decyzji o powołaniu funkcji przez Dyrektora ds. Operacyjnych.

Bardzo nam się ten pomysł spodobał. Wzmocnienie roli wolontariusza w organizacji pozarządowej jest niezwykle istotne – dodaje Izabela Jarczewska, Prezes Zarządu. – Pomysł naszej Pełnomocnik ds. Rozwoju Wolontariatu trochę zmodyfikowaliśmy nadając funkcji Rzecznika także uprawnienia do kontroli działań organów władzy organizacji, a to po to, by działania wewnątrzorganizacji były transparentne i bardziej zrozumiałe dla każdego, kto angażuje się pro bono. Sądzę, że to rozwiązanie innowacyjne w NGOs-ach i będzie wprowadzane także przez inne duże fundacje i stowarzyszenia w Polsce.

Dla wzmocnienia roli wolontariusza w organizacji powołano również Sekcję HR działającą w ramach Zespołu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej rolą jest m. in. dbałość o rozwój zawodowy, kompetencyjny wolontariuszy.

Już od 2021 roku Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na rozwój osobisty wolontariusza – tłumaczy Paulina Hummel, Dyrektor ds. Operacyjnych. – Uchwała Walnego Zgromadzenia numer 20 wraz z późniejszymi zmianami wskazuje konkretną ścieżkę rozwoju wolontariusza w organizacji, w tym wsparcie w zdobywaniu kompetencji zawodowych, interpersonalnych, działania integracyjne i motywacyjne, także w postaci nagród rzeczowych i finansowych oraz stypendiów.

Wolontariusz w Stowarzyszeniu może także pełnić role kierownicze i funkcyjne. Może wdrażać własne projekty, jeżeli tylko uzyska akceptację większości społeczności Pro Civium i merytoryczną współpracujących z organizacją pracowników naukowych. Przewidziana jest też klarowna ścieżka awansu wewnątrz organizacji, ściśle związana z konkretnymi benefitami.

Oczywiście, ideą wolontariatu jest działalność non profit – dodaje Aleksandra Słonka. – i tu nic się nie zmienia. Esencją każdego NGO-su są jednak wolontariusze i o nich organizacje powinny dbać szczególnie, a w obszarze działań, jak nasz, już bez zastanowienia. Czym trudniejszy zakres wolontariatu, tym więcej ochrony i wsparcia wolontariusza.

W ciągu ostatniego kwartału szeregi organizacji zasiliło 36 osób, ze współpracy zrezygnowało 7, z 1. – współpraca została zakończona przez Stowarzyszenie, 1. osobie zespół rekrutacyjny odmówił współpracy.

Staramy się dobrze charakterologicznie dobierać wolontariuszy do obszaru działań statutowych organizacji. Czasami nie wystarczy bardzo chcieć, trzeba mieć jeszcze pewne predyspozycje i cechy do zajmowania się osobami pokrzywdzonymi, stygmatyzowanymi – wyjaśnia Weronika Dzierla, Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. – To wolontariat bardzo odpowiedzialny. Nie chcemy też, aby wolontariusz przenosił sprawy beneficjentów, czasami skrajnie trudne, do sfery prywatnej. Stąd istotne predyspozycje…

Poprzedni wpis
Wchodzimy do sieci
Następny wpis
Komunikat Przewodniczącego Zebrania Członków
Menu