Nowa wizja czasopisma

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, nastąpiło połączenie dwóch dotychczas wydawanych tytułów, tj. dwumiesięcznika dla osób pozbawionych wolności „Postpenit” https://pomocpostpenitencjarna.pl/postpenit/ z kwartalnikiem postpenitencjarnym „Ways to Go” https://pomocpostpenitencjarna.pl/ways-to-go/.

Czasopismo wydawane będzie w formie elektronicznej, jako kwartalnik poruszający szeroko rozumianą tematykę wykluczenia społecznego i stygmatyzacji. Znajdą się w nim materiały edukacyjne, wspierające szczególnie rodzinę w sytuacjach losowych, np. zetknięcia z przemocą domową, czy w pętli kredytowej.

Specjaliści z różnych obszarów zawodowych będą dzielić się swoją wiedzą – mówi Natalia Petruk, redaktor naczelna „Postpenitu”. – Czasopismo ma stać się również forum wymiany informacji, miejscem debat naukowych i platformą poradnictwa dla czytelników.

Do współpracy przy tworzeniu periodyku Wydawnictwo zaprasza środowiska akademickie, także studenckie. Poruszana tematyka skierowana będzie również do grup zawodowych, na przykład kuratorów sądowych, samorządowych asystentów rodziny, czy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pierwszy numer planowany jest na październik 2021 roku. Aktualnie trwają działania rejestracyjne w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Biblioteka Narodowa udostępniła już numer ISSN dla czasopisma. Czasopisma może pochwalić się również nowym logo.

Dyrektorem Wydawnictwa „Pro Civium” jest prezes Zarządu Stowarzyszenia pani Izabela Jarczewska, redaktorem naczelnym już wspomniana pani Natalia Petruk.

W skład Kolegium Redakcyjnego powołano również panie: Dominikę Fręśko – zastępcę redaktora naczelnego, Aleksandrę Slonkę – sekretarza redakcji, Magdalenę Kępkę – Kierownika Działu Psychologicznego, Kaję Runo – Kierownika Działu Społecznego, Maję Smolarz – Kierownika Działu Zagranicznego i Karolinę Sikorę – Kierownika Działu Prawnego.

Czasopismo będzie działać na zasadach określonych w Ustawie o prawie prasowym.

Poprzedni wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „przeMOC w RODZINIE”
Następny wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „Dziecko za Kratami”
Menu