autor Stowarzyszenie Pro Civium

Niepełnosprawność intelektualna z gwarancją obrony