NFZ i CZSW popiera nasz pomysł!

Stowarzyszenie zwróciło się z zapytaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Centralnego Zarządu Służby Więziennej, czy kobiety osadzone mają prawo do bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka piersi.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ udzieliło nam obszernej odpowiedzi:

  1. Bezpłatne badania profilaktyczne wykonuje się u wszystkich kobiet w wieku od 50. lat, które wykażą zainteresowanie ich przeprowadzeniem.
  2. Do świadczeń gwarantowanych należą: mammografia skryningowa obu piersi, porada lekarska, skierowanie na wymagane badania, ocena wyników i postawienie rozpoznania, wykonanie mammografii uzupełniającej, USG piersi (decyzja lekarza), wykonanie biopsji.

– Zdecydowanie popieramy podejmowanie działań profilaktycznych w stosunku do kobiet osadzonych w jednostkach penitencjarnych – pisze do Prezes Zarządu Beata Obidzińska, z-ca Dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ. – Pobyt w zakładzie karnym nie oznacza wstrzymania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do badań w programach profilaktycznych.

NFZ nadmienia, że co do zasady programu nie mogą z niego skorzystać kobiety w wieku 40-49 lat. Przy czym, młodsze kobiety zachęca Biuro do wykonywania USG piersi, do którego również skazane mają prawo dostępu.

W dniu 14 kwietnia br. gen. Andrzej Leńczuk, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej, ustosunkowując się do naszego zapytania wyraził podziękowania za zainteresowanie Stowarzyszenia tematem i dodał, że osadzone mają dostęp do wszystkich bezpłatnych usług medycznych i że ewentualna organizacja przedsięwzięcia możliwa będzie po ustaniu obostrzeń związanych z epidemią. Jak zapewnił z-ca dyrektora, wtedy będzie można podjąć temat i uszczegółowić zakres działań i współpracy w przedmiotowym zakresie.

Poprzedni wpis
III Konferencja Rady Pracodawców
Następny wpis
Podsumowujemy i planujemy…
Menu