Kategorie: Nasza Tarcze

Przedsiębiorstwa bezinteresownie wspierające program "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych", realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM w ramach wdrażanych form oddziaływań postpenitencjarnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego /lista aktualizowana/