Nasze Prezentacje: Projekt „ProWork”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023

Projekt

„ProWork – praca dla skazanych”

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś prezentujemy projekt mający na celu wesprzeć osoby osadzone w znalezieniu pracy.

Celem programu „ProWork” jest umożliwienie osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, w okresie na rok przed opuszczeniem zakładu karnego realne pozyskanie miejsca przyszłego zatrudnienia.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami i przygotowanie, pod ich potrzeby wynikające z charakterystyki firmy, przyszłych pracowników rekrutujących się z osób pozbawionych wolności, które uzyskają pozytywną opinię Służby Więziennej i będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach przygotowujących do zatrudnienia – wyjaśnia Magdalena Niedbała, Kierownik Grupy Projektowej.

Pomysł Stowarzyszenia wzorowany jest na modelu brytyjskim, opracowanym i wdrożonym przez byłych funkcjonariuszy tamtejszej służby Więziennej, pasjonatów resocjalizacji. Zdał egzamin, stąd próba jego zaadaptowania do warunków polskich i wiara, że Służba Więzienna umożliwi organizacji współpracę z zainteresowanymi projektem skazanymi.

Aktualnie trwają rozmowy z kilkoma pracodawcami oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Chcielibyśmy, aby władze ZPP poparły nasze działania jako głos istotny wśród potencjalnych zatrudniających – dodaje Magdalena Niedbała. – Kierunek działań jest słuszny. Praca dla skazanego ma niebagatelne znaczenie w powtórnej readaptacji społecznej, natomiast dla społeczeństwa może oznaczać mniej przestępstw, a przede wszystkim mniej ofiar przestępstw.

Skazany pracownik według ogólnodostępnych analiz, biorąc dodatkowo pod uwagę jego wstępne przygotowanie do konkretnego stanowiska pracy właściwie wykonuje swoje obowiązki, nie korzysta z urlopów na żądanie, jest punktualny i obowiązkowy.

Jest to tak powszechnie wiadome, że wystarczy wygooglować w Internecie – mówi Magdalena Małecka – wiceprezes Zarządu. – Pracodawcy chwalą sobie takich pracowników, wszelkie badania prowadzone przez niezależne organizacje potwierdzają ten stan. Natomiast fakt posiadania zatrudnienia, zarobkowanie, czyli zabezpieczenie kwestii bytowych osobie po wykonaniu kary pozbawienia wolności ma niebagatelne znaczenie w procesie jego dalszej socjalizacji i w relacjach z rodziną.

Możliwości, jakie daje skazanym udział w projekcie związane są nie tylko z finansami – choć te zdecydowanie się przydadzą na nowy start po finalnym wykonaniu kary. Przede wszystkim będą one jednak równoznaczne z okazją do przyuczenia się do danego zawodu, z nauką odpowiedzialności i konsekwencji w swoich obowiązkach, podejmowanych decyzjach, czy po prostu w przyszłym życiu. Te wszystkie czynniki wpłyną ochronnie nie tylko na samego beneficjenta, ale i w momencie jego wyjścia na wolność – na całe społeczeństwo. Skorzysta na tym także budżet Państwa w kontekście zmniejszenia dzięki takim projektom zjawiska powrotności do przestępstwa.

Poprzedni wpis
List Otwarty Prezes Zarządu
Następny wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „Kompetencje dla Samorządowców”
Menu