Nasze Prezentacje: Projekt „+Prawnik”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023

Projekt

„+PRAWNIK”

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś prezentujemy projekt „+PRAWNIK” https://pomocpostpenitencjarna.pl/prawnik/.

– W dotychczasowej wersji z bezpłatnego wsparcia prawnego mogli korzystać wyłącznie beneficjenci programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” – mówi Izabela Jarczewska, prezes Zarządu. – Decyzją Walnego Zgromadzenia projekt rozszerzamy na rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji prawnej, materialnej, społecznej.

Stowarzyszenie wychodzi z założenia, że projekt będzie alternatywą dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów prowadzenia ich sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika oraz dla tych, które uważają, że zostały potraktowane w sposób niewłaściwy przez szeroko rozumiany system lub – po prostu – gubią się w meandrach przepisów.

Wszechobecny dostęp do pomocy prawnej oraz wyrównywanie dysproporcji społecznych to tylko niektóre z wartości, które przyświecają pomysłodawcom projektu. Stowarzyszenie uważa, że poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy i pomocy prawnej osobom w niełatwej sytuacji nie tylko zwiększy się poziom edukacji prawniczej społeczeństwa, ale również pozwoli beneficjentom projektu  ponownie poczuć się częścią społeczeństwa, uwierzyć we własne siły, podnieść swoją wartość – uzupełnia Marcelina Mierzwa, Kierownik Grupy Projektowej „+Prawnik”.

Aktualnie trwają pracę końcowe nad uruchomieniem projektu. Stowarzyszenie szacuje, że docelowo ze wsparcia organizacji w ramach projektu będzie korzystało miesięcznie do kilkuset osób.

Wsparcie Pro Civium dotyczyć będzie nie tylko spraw natury prawnokarnej ale również postępowań alimentacyjnych, rozwodowych, o upadłość konsumencką, z prawa pracy, dotyczących egzekucji wierzytelności, podziałów majątku, czy praw rodzicielskich.

Oferowany wachlarz wsparcia jest naprawdę pokaźny. Usługa dostępna będzie bez wychodzenia z domu. Jedyne kryterium, które trzeba spełnić to prawidłowo wypełnić wniosek i zapoznać się z Regulaminem projektu – dodaje Marcelina Mierzwa.

Wsparcie nie będzie całkowicie bezpłatne dla osób nie będących beneficjentami Programu. Warunkiem będzie wniesienie darowizny-cegiełki na działalność organizacji, w szczególności Sekcji Praw Człowieka i usługę „Porozmawiaj z Bliskimihttps://pomocpostpenitencjarna.pl/porozmawiaj-z-bliskimi-projekt. Uiszczane kwoty będą jednak symboliczne.

 

Poprzedni wpis
Poznański Targ Dobra z Pro Civium
Następny wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „przeMOC w RODZINIE”
Menu