Nasze Prezentacje: Projekt „Kompetencje dla Samorządowców”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023

Projekt
„Kompetencje dla Samorządowców”

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie.

Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji pracowników społecznych, którzy na co dzień pracują z rodzinami zagrożonymi przemocą lub innymi patologicznymi zjawiskami – mówi mgr Agata Noga, Kierownik Grupy Projektowej. – Projekt poza przekazaniem niezbędnej wiedzy na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie, a także prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy ma za zadanie nauczyć pracowników socjalnych zarządzania własnymi emocjami  oraz przekonaniami wobec osób doświadczających przemocy oraz będącymi sprawcami przemocy. 

Stowarzyszenie wychodzi z założenia, że właśnie od kompetencji pracowników socjalnych w znacznym stopniu będzie zależeć to, czy rodzina uzyska kompleksowe wsparcie i zrozumienie, które pomoże podjąć pierwsze kroki w kierunku uwolnienia się od sprawcy, czy wyjścia z sytuacji zagrożonej patologią.

To jeden z najistotniejszych naszych projektów, bo bezpośrednio związany z ludzką krzywdą – dodaje Aleksandra Słonka, Koordynator Zespołu dr. Public Relations. – Doniesienia medialne, na które prawie codziennie trafiamy zatrważają.  Z jednej strony pracownik socjalny  z teczką i twierdzeniami, że rodzina nie wykazywała symptomów, z drugiej efekty dochodzenia prokuratury i przesłuchań sąsiadów, z których wynika, że dana tragedia była kwestią wyłącznie czasu…

– Celem projektu jest również uczulenie pracowników socjalnych na pewne sygnały, które mogą świadczyć, że jednak w danym domu, rodzinie nie jest dobrze – mówi Izabela Jarczewska, prezes Zarządu. – Znamy sprawców z naszej codziennej działalności. Znamy ich mechanizm działania, pobudki, które wyzwalają emocje kończące się tragedią, ale znamy również rodziny dotknięte wieloaspektową patologią. Wiemy, jak wyuczenie rozmawiają z urzędnikami stosując pewne kalki, jak unikają tematów newralgicznych i jak odpowiadają w sposób, który urzędnik chciałby tak naprawdę usłyszeć. To bardzo skomplikowane, ale wierzę, że dzięki naszym specjalistom uda się przekazać asystentom rodziny pewne narzędzia i umiejętności do znalezienia prawdy, ustalenia stanu faktycznego w danej rodzinie. Zapobiegnięcia, co najważniejsze, tragedii.

Projekt opracowywany jest przez specjalistów z zakresu psychologii, seksuologii i prawa. Do samorządowców trafi pod koniec 2021 roku.

Poprzedni wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „ProWork”
Następny wpis
Czas na KRS
Menu