Mity na temat przemocy domowej

Jestem zszokowany. Nie wyobrażałem sobie, co można zrobić z prawdą – powiedział po webinarze na temat psychologicznych aspektów zjawiska przemocy domowej jeden z jego uczestników.

Webinar zgromadził prawie siedemdziesięciu uczestników zainteresowanych omawianą problematyką. Zajęcia prowadziły mgr Magdalena Kępka, psycholog Sekcji Wsparcia Rozwoju Osobistego oraz  mgr Daria Dekowska, psycholog z tej samej Sekcji Zespołu ds. Obsługi Beneficjentów.

Do udziału zostali zaproszeni, już zwyczajowo, studenci psychologii i prawa realizujący w Stowarzyszeniu praktyki zawodowe i beneficjenci Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny.

W trakcie webinaru psycholog, prawnik, doradca zawodowy i pedagog Stowarzyszenia udzielali zainteresowanym porad. Przypominamy, że wszystkie działania realizowane były w ramach projektu  „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”.

Projekt finansowany jest ze środków EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Menu