Ministerstwo Sprawiedliwości dziękuje za zaangażowanie

Zdzisław Godlewski, naczelnik Wydziału Wykonywania Orzeczeń Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości złożył na ręce Prezes Zarządu podziękowania za zaangażowanie i inicjatywę w zakresie kwestii uczestnictwa społeczeństwa w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Analizowane […] kwestie (Stowarzyszenie przedstawiło Ministerstwu Sprawiedliwości skalę problemu związaną z realizacją w jednostkach penitencjarnych art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego) dotyczące zarówno ustanowienia przedstawiciela społecznego przez skazanego, jak i kwestii uczestnictwa społeczeństwa w procesie resocjalizacji pozostaną w sferze zainteresowań tut. Departamentu” czytamy w piśmie Naczelnika do Prezes z dnia 20 października 2021 roku.

To bardzo dobra informacja. Cieszymy się, że Ministerstwo jest zainteresowane naszymi propozycjami i analizuje aktualny stan prawny w tym zakresie – komentuje prezes Zarządu.

Poprzedni wpis
Podziękowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Następny wpis
Biznes Centre Club patronem projektu Stowarzyszenia
Menu