Mechanizmy podtrzymujące przemoc w rodzinie – webinar

Dlaczego osoba doświadczająca przemocy nie opuszcza swojego oprawcy? Dlaczego pozwala się dalej krzywdzić?  Istota przemocy domowej związana jest z faktem wykorzystywania przewagi siły lub władzy dla krzywdzenia innych członków rodziny, dlatego gdy pomagamy ofiarom, najważniejszą sprawą jest wzmocnienie ofiary i osłabienie sprawcy.

Mechanizmy podtrzymujące przemoc w rodzinie były tematem webinaru „Dlaczego nie potrafi odejść”?, który odbył się 28 lutego 2022 r. i był prowadzony był przez specjalistów Stowarzyszenia. Temat spotkania zgromadził ponad siedemdziesięciu uczestników żywo zainteresowanych formami pomocy. Jak zawsze, podczas webinaru,  do dyspozycji Beneficjentów byli obecni dyżurujący specjaliści z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki i doradztwa zawodowego. Spotkanie odbyła się w ramach realizowanego Projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”, finansowanego z funduszy państw EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Więcej na stronie http://www.przemocwrodzinie.info

Menu