Monika Magierska

Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych
Rzecznik Prasowy