Projekt 42

Zajęcie:
Przygotowujemy ze specjalistami projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym