Katarzyna Zakrzewska

Zajęcie:
Koordynator Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych