TelePorady

Zajęcie:
Prawnicy, doradcy zawodowi, psycholodzy, specjaliści innych dziedzin wspierają rodziny skazanych podnosząc ich kompetencje w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po uzyskaniu wolności