Wsparcie uczelni

Zajęcie:
W dobie pandemii umożliwiamy studentom odbycie praktyk i staży.