Zapobiegamy zjawisku recydywy

Realizujemy program "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych"

Pakiet +PRAWNIK

Rodzinom skazanych oferujemy wsparcie prawne

Współpraca międzynarodowa

Uczymy się od Holendrów, Skandynawów, Belgów jak skutecznie resocjalizować

Wsparcie uczelni

W dobie pandemii umożliwiamy studentom odbycie praktyk i staży.

Projekt 42

Przygotowujemy ze specjalistami projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym

Kwartalnik “Ways to Go”

Wydajemy czasopisma w wersji elektronicznej i papierowej

TelePorady

Prawnicy, doradcy zawodowi, psycholodzy, specjaliści innych dziedzin wspierają rodziny skazanych podnosząc ich kompetencje w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po uzyskaniu wolności

Porozmawiaj z Bliskimi

Pomagamy podtrzymywać więzi rodzinne najuboższym skazanym