List otwarty w sprawie zwiększenia dostępu skazanych do telefonów

Poznań; 06 kwietnia 2020 r.

 

Szanowny Pan

gen. Jacek Kitliński

DYREKTOR GENERALNY

Służby Więziennej

 

 

Nasz znak: 02/04/P

 

LIST OTWARTY

 

 

Szanowny Panie Generale!

 

            Reagując na dziesiątki zgłoszeń, które codziennie wpływają do naszego Stowarzyszenia od rodzin osób pozbawionych wolności przerażonych sytuacją ich bliskich osadzonych w zakładach karnych i aresztach tymczasowych, apelujemy o stworzenie mechanizmu ułatwiającego izolowanym częstszy kontakt telefoniczny z rodzinami.

 

            Bliscy pozbawionych wolności i aresztowanych boją się o życie i zdrowie synów, córek, ojców, matek, braci i sióstr. Sprawę pogarsza blokada informacyjna Służby Więziennej, a przede wszystkim krążące w przestrzeni informacyjnej, fake newsy.

 

            Panie Generale, rozumiemy, że uruchomienie wnioskowanego mechanizmu stanowi dodatkowy wysiłek logistyczny dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pamiętajmy jednak, że – szczególnie – rodziny osób pozbawionych wolności są pełnoprawnymi obywatelami, którzy nie mogą, w żadnej mierze, odczuwać skutków izolacji. Zdecydowana większość skazanych również nie jest pozbawiona praw obywatelskich, a zatem i ma prawo wiedzieć, czy ich rodziny są bezpieczne, i samemu móc uspokoić najbliższych, że także u nich wszystko jest w najlepszym porządku.

 

            Proszę również wziąć pod uwagę, że brak komunikacji rodzi frustrację i złość do systemu, a emocje te na pewno nie służą procesowi resocjalizacji i mogą w przyszłości przynieść bardzo negatywne skutki społeczne.

 

            Osadzeni nie korzystają z regularnych widzeń z bliskimi. Wprowadzenie dodatkowych, systemowo, możliwości wykonywania przez nich (i tymczasowo aresztowanych, co jest w świetle obowiązujących przepisów przecież możliwe przy zastosowaniu rozwiązania systemowego na czas epidemii) połączeń telefonicznych do rodzin byłoby wyrazem humanitaryzmu i respektowania wartości chrześcijańskich oraz dbania o ład i bezpieczeństwo społeczne.

 

            Ponawiamy również naszą propozycję użyczenia infolinii i czatu online dla akcji informacyjnej o aktualnej sytuacji w jednostkach penitencjarnych, tak by rodziny osadzonych miały stały dostęp do sprawdzonych i oficjalnych wiadomości na temat zagrożenia koronawirusem. Pismo w tej sprawie wysłaliśmy do Biura Dyrektora Generalnego w marcu tego roku. Do dzisiaj Pan Generał, niezrozumiale, milczy w tej sprawie.

 

            Służba Więzienna działa w systemie prawnym państwa polskiego. Jest również zobowiązania stosownymi aktami prawnymi do współdziałania z organizacjami społecznymi, nawet poddania się ich kontroli. Prosimy o tym nie zapominać, nawet w dobie zagrożenia epidemiologicznego.

 

            Osadzeni, w związku z ograniczeniem widzeń, muszą mieć częstszy dostęp do aparatów telefonicznych, a ich rodziny prawo do pełnej, rzetelnej i aktualizowanej informacji. Innej możliwości nie ma. Ci ludzie trafili za kraty za swoje niegodne czyny. To prawda. Ci sami ludzie szyją teraz, nic w zamian nie oczekując, dziesiątki tysięcy maseczek dla szpitali, Służby Zdrowia i osób wciąż zdrowych. Choćby z szacunku do ich zaangażowania i oddania sprawie, także ze względów penitencjarnych, warto pokazać, że społeczeństwo docenia ten czyn. Sposób podajemy…

 

Z wyrazami szacunku

Izabela Jarczewska

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Poprzedni wpis
Koronawirus – sytuacja w polskich więzieniach
Następny wpis
„TelePorada” dla skazanych i ich rodzin
Menu