List Otwarty Prezes Zarządu

Szanowni Przyjaciele Pro Civium,

Obserwatorzy działań i nasi Oponenci!

Za kilka tygodni miną cztery lata, jak powstał pomysł stworzenia organizacji pozarządowej
i trzy lata od jej faktycznego utworzenia. Stowarzyszenia powstałego ze sprzeciwu wobec niektórych działań Służby Więziennej podejmowanych z pominięciem zasady zindywidualizowanych oddziaływań. Wzorem Szwedów czy Holendrów uważamy bowiem, że tylko personalizowanie i upodmiotowienie konkretnego skazanego, a także współpraca z jego Rodziną może przynieść oczekiwany skutek – readaptację.

Zdobywane krok, po kroku doświadczenie pokazało nam jednak, że nic nie jest proste.
Że w Służbie Więziennej pracuje wielu pasjonatów resocjalizacji, przede wszystkim specjalistów w swojej dziedzinie, ale wciąż skostniałe przepisy i inne naleciałości z poprzedniego systemu trochę blokują wiele pozytywnych działań i zmian. System się jednak zmienia w dobrym kierunku i głęboko wierzymy, że niedługo staniemy się penitencjarną Skandynawią. Właśnie dzięki pracy i zaangażowaniu Funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tych, którzy wierzą w cel readaptacji społecznej skazanych.

Stowarzyszenie również ewoluowało. Zmieniało niektóre poglądy i sposoby działania. Dziś przygotowujemy się do podjęcia nowych działań, w których centrum zawsze będzie Rodzina wykluczona, stygmatyzowana…

Jest nas coraz więcej, w tym fachowców, szczególnie w zakresie psychologii i resocjalizacji. To cieszy i pozwala zwiększyć zakres naszych oddziaływań. Stąd też przygotowanie do realizacji takich projektów jak podnoszenie kompetencji pedagogów w pracy z dziećmi, których jeden z rodziców jest uwięziony, czy też oferujących samorządowym asystentom rodziny narzędzia do wczesnego wykrywania sygnałów o występujących patologiach w rodzinach objętych wsparciem. Przygotowujemy również wraz z innymi partnerami projekty ułatwiające skazanym znalezienie zatrudnienia  czy zwiększające dostęp osób gorzej uposażonych materialnie do usług prawnych. Przygotowywanych projektów do realizacji jest znacznie więcej i każdy – jak zakładamy – wesprze docelowo Rodziny.

Zmieniamy również formułę Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Podjętą właśnie Uchwałą Walnego Zgromadzenia zadecydowaliśmy, że kandydat do udziału w Programie będzie musiał wykazać się rzeczywistym zaangażowaniem w chęć swojej poprawy, a jego bliscy zaangażowaniem w przygotowanie się do powrotu skazanego. To warunek niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. Sądzimy również, że także Służba Więzienna dostrzeże tę zmianę.

Stowarzyszenie rośnie w siłę. Dziś to prawie 40. członków, prawie dwa razy tyle stałych wolontariuszy, a w roku akademickim zapewne, zwyczajowo, kilkuset kolejnych praktykantów.

Jesteśmy dumni z faktu, że wspieramy wiedzą i doświadczeniem  studentów prawa, psychologii, dziennikarstwa, kryminologii, resocjalizacji i wielu innych kierunków z ponad 20. ośrodków akademickich w kraju – współpracują z nami uniwersytety w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, czy Gdańsku.

Powiększa się nam również grono partnerów.  Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” czy serwis Zpozdrowieniem.pl to już stali i zaangażowani Współpracownicy Stowarzyszenia, tak samo jak Zakład Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Z czterema uniwersyteckimi wydziałami i katedrami prawa pracujemy nad projektem zmian w kodeksie karnym wykonawczym, który przyniesie większy wpływ społeczeństwa na proces wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce.

Po dwóch latach działań wyłania się oto niezależne Wydawnictwo Pro Civium. Na rynku czasopism pojawi się zatem nowy tytuł poruszający problemy szeroko rozumianego wykluczenia społecznego i stygmatyzacji.

Zmienia się również struktura samej organizacji. Dostosowujemy się do nowych uwarunkowań, nie tylko pokonując przeciwności i ucząc się na swoich błędach, ale przede wszystkim dostrzegając oraz wykorzystując nowe możliwości.

Sierpień 2021 roku to czas obchodzenia przez naszą organizację trzylecia powstania Pro Civium. Będą niespodzianki, dlatego tym serdeczniej zapraszam do śledzenia naszych social mediów.

 

Z wyrazami szacunku

Izabela Jarczewska

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska

PRO CIVIUM

Poprzedni wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „Dziecko za Kratami”
Następny wpis
Nasze Prezentacje: Projekt „ProWork”
Menu